Problemy z widzeniem po 40 roku życia, czyli wszystko o prezbiopii.

Po 40 roku życia wiele osób zaczyna mieć problemy z czytaniem, czyli z prezbiopią, często nazywaną w Polsce starczowzrocznością. Prezbiopia jest naturalnym procesem związanym ze starzeniem się oka.

Mamy tu do czynienia z brakiem elastyczności soczewki wewnątrzgałkowej, przez co utrudnione staje się widzenie z bliska. Osoby w wieku 40-45 lat zaczynają mieć problemy z czytaniem, w szczególności małego druku, co objawia się głównie koniecznością czytania przy lepszym oświetleniu oraz oddalaniem od oczu czytanego tekstu (często wada ta żartobliwie nazywana jest wadą zbyt krótkich rąk). Prezbiopia pogłębia się aż do 65-70 roku życia, kiedy ulega zahamowaniu.
Jakie są możliwości korekcji tej wady?
Oczywiście pierwszym krokiem jest badanie wzroku u Specjalisty. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań są Okulary progresywne do pracy z bliska lub inaczej nazywane biurowe. Oznacza to, że jeśli używamy okularów do czytania i do pracy z komputerem będzie to lepsze rozwiązanie w porównaniu do jednej pary okularów, gdyż tekst dokumentów czy książki czytamy z odległości 40 cm, a ekran komputera często jest w odległości 65-70 cm. Okulary progresywne do pracy z bliska mają niewielką zmianę mocy przechodząc od słabszej mocy w górnej części soczewki do większej mocy w dolnej części soczewki, co daje świetną ostrość widzenia w tych odległościach.
Jeśli oprócz problemu z widzeniem z bliska jest również kłopot z widzeniem w dal
Doskonałym sposobem korekcji obu wad będą okulary progresywne. Okulary progresywne nie mają tak jak okulary dwuogniskowe widocznej części do bliży, są bardziej dyskretne i mogą zapewnić doskonałe widzenie w różnych odległościach. A co najważniejsze jedną parę okularów używamy do wszystkich odległości. Nowoczesne okulary progresywne pomogą nam zapomnieć o kilku parach okularów, których musieliśmy dotąd używać: jednych do czytania, drugich do pracy przy komputerze i trzecich do jazdy samochodem i do chodzenia.
W naszych salonach do doboru okularów progresywnych wykorzystujemy najnowsze urządzenie ImpressionIST. Urządzenie to wykonuje zdjęcia w oprawie okularowej i analizuje parametry ustawienia oczu i dopasowania oprawy. Daje to możliwości wykonania indywidualnych okularów skrojonych na miarę potrzeb.
Czy po zakupie okularów progresywnych przewidziana jest gwarancja adaptacji?
Kupując okulary progresywne firmy Rodenstock otrzymuje się aż 6 miesięcy gwarancji adaptacji. Gdyby w tym czasie nie udało się przyzwyczaić do okularów progresywnych, można skorzystać z wymiany na dwie pary soczewek okularowych: jedne do czytania, a drugie do dali.
Zachęcam wszystkie osoby, które używają kilku par okularów do zmiany na okulary progresywne, które pozwolą na swobodne czytanie, pracę przy komputerze, oglądanie telewizji, jazdę samochodem i widzenie z daleka. Wszystko to w jednej parze okularów, idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort widzenia i wygodę.
Podsumowując spostrzeżenia dotyczące prezbiopii możemy zauważyć, że jest wiele metod korekcji tej wady. Oczywiście ważne są regularne badanie optometryczno – okulistyczne. Należy pamiętać, że odpowiednia korekcja prezbiopii poprawia jakość życia i daje satysfakcję z czynności wykonywanych z bliska.

Wojciech Nowak Optometrysta
Specjalista Korekcji Wad Wzroku
Salon Optyczny Perfect Eye Optic
Galeria Sucholeska
Tel. 61 652 13 14
Email: suchylas@perfectoptic.pl
www.perfecteyeoptic.pl

Wraz z innowacyjnością i rozwojem przedsiębiorstw pojawia się nowa wartość, jaką jest kapitał intelektualny. Niejednokrotnie to właśnie on stanowi najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Pojecie „kapitał intelektualny” nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Przyjmuje się, iż elementami kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa są m.in.: wiedza, marka, technologie, know-how, patenty, prawa autorskie, ale także lojalność klientów, kanały dystrybucji czy tajemnica handlowa. Warto również zauważyć, że jedynie część kapitału intelektualnego podlega regulacjom prawnym – jest to tzw. własność intelektualna, w tym prawa własności do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, a także prawa autorskie. Dlatego to właśnie te elementy poddawane są procesom wyceny, planowania i zarządzania i to właśnie one posiadają nadzwyczajny potencjał do kreowania wartości przedsiębiorstwa.
Publikowany rokrocznie na łamach „Rzeczpospolitej” ranking najcenniejszych polskich marek pokazuje dobitnie, że własność intelektualna przedsiębiorstw, w tym znaki towarowe, stanowią ogromny potencjał – nie tylko marketingowy, ale również potencjał kreowania wartości księgowej przedsiębiorstwa. Wystarczy wspomnieć, że najcenniejszą polską markę – „Orlen” – w 2011 roku wyceniono na 3.819,4 mln zł, podczas gdy aktualna wartość rynkowa całej spółki wynosi ok. 14.900 mln zł. Jak łatwo obliczyć, szacunkowa wartość marki „Orlen” stanowi ok. 25% wartości spółki.
Czy jednak własność intelektualna, jej potencjał do kreowania wartości przedsiębiorstwa, może być wykorzystywany w średnich, małych i mikro przedsiębiorstwach, czy też jest to tylko domena dużych korporacji? Bez wątpienia rozwój oparty na wiedzy i innowacji, a tym samym budowanie kapitału intelektualnego stało się koniecznością współczesnych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki. Co ważne – korzyści uzyskiwane w wyniku odpowiedniego zarządzania własnością intelektualną, wielokrotnie przewyższają ponoszone nakłady.
O rosnącej potrzebie ochrony własności intelektualnej wśród polskich przedsiębiorców świadczą jednoznacznie dane statystyczne. Polski Urząd Patentowy w roku 1990 zarejestrował ok. 1.600 znaków towarowych. W roku 2011 liczba ta wzrosła do niemal 10 tys. Niestety w polskich warunkach uzyskanie ochrony na znak towarowy nadal wiąże się z dość długim okresem oczekiwania na decyzję Urzędu Patentowego, który wynosi średnio od 12 do 24 miesięcy. Dla porównania Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, udzielający praw ochronnych na znaki towarowe chronione na terenie Unii Europejskiej, wydaje decyzję o rejestracji średnio w ciągu 6 miesięcy.
O ile jednak liczba chronionych przedmiotów własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe czy wynalazki, w ostatnich latach wyraźnie wzrosła, o tyle nadal brak jest świadomości wśród polskich przedsiębiorców w zakresie efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym i – co istotne – czerpania z niego wymiernych korzyści.
Naprzeciw przedsiębiorcom wychodzą wyspecjalizowane firmy doradcze, oferując nie tylko „wycinkową” pomoc – np. ochronę logo firmy – ale wdrożenie kompleksowego programu zarządzania kapitałem intelektualnym. Istotą programu jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej wszystkich składników kapitału intelektualnego, a jednocześnie maksymalizacja korzyści – ekonomicznych, organizacyjnych i operacyjnych – dla przedsiębiorstwa.
Można przypuszczać, iż trend wzrostowy w zakresie liczby chronionych znaków towarowych, wynalazków i innych przedmiotów własności intelektualnej w najbliższych latach utrzyma się na obecnym wysokim poziomie. Najwięcej korzyści odnotują jednak ci przedsiębiorcy, którzy nie tylko zdecydują się na ochronę własnego kapitału intelektualnego, ale przede wszystkim na efektywne nim zarządzanie.
Maciej Priebe
InnLex Doradztwo  Prawne
Poznań, ul. Znanieckiego 12G
lok. 61
tel./fax 61 821 61 81
kom. 502 653 479