Stopka redakcyjna

Wydawca:
Media Consulting
Turkusowa 25/1
62-002 Złotniki
NIP: 5140105701
REGON  302000360

Redakcja:
Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy
www.sucholeski.eu

Redaktor naczelna:
Agnieszka Łęcka
email: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
tel. 669 69 00 36

Redagują:
Karolina Bańka, Krzysztof Ulanowski

Projekt okładki:
Renata Kowalczyk

Fotografia:
Dawid Flieger, Jarosław Ślęzak, Maciej Łuczkowski

Reklama:
Koordynator marketingu i reklamy: Agnieszka Łęcka,
tel. 669 69 00 36,
email: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Skład:
Gamma Aleksander Urbański
ul. Jawornicka 8 lok.224
60-161 Poznań
email: au@gamma.com.pl
www.gamma.com.pl

Druk:
Zakład Poligraficzny
Antoni Frąckowiak
ul. Unii Lubelskiej 3
60-249 Poznań
www.afdruk.pl

Nakład:
6200 egz.