Mamy już drugi dom socjalny w Złotnikach!

Kilkanaście dni temu lokatorzy budynku socjalnego w Złotnikach odebrali klucze do mieszkań. To nowy dom – jego budowa rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku.

– Cieszę się, że udało się zakończyć tę inwestycję i już służy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej – mówi mgr inż. Władysław Dolata, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. – Gmina i jej mieszkańcy czekali na ten moment, tak że żadne z mieszkań nie stoi puste. Życzę lokatorom, by dobrze im się tam mieszkało!
Budynek socjalny, wybudowany przez Zakład przy ul. Słonecznej, ma dwie kondygnacje: parter i piętro, a zaprojektowano w nim siedem mieszkań i świetlicę, będącą w dyspozycji sołtysa Złotnik. Dzięki temu będzie można sprawniej prowadzić lokalną działalność społeczną i kulturalną. Złotnicki dom ma powierzchnię zabudowy 226,53 metrów kwadratowych, a kubaturę – 1500,5 metrów sześciennych.
Dodajmy, że to już drugi obiekt socjalny na tym terenie – pierwszy został oddany do użytku i zasiedlony niecały rok temu. W nim wybudowano pięć mieszkań – dwa o powierzchni 45,5 mkw, dwa – po 43 mkw i jedno – 20,1 mkw. W obu przypadkach właścicielem jest Zakład Gospodarki Komunalnej, a  zarządca – Urząd Gminy. Wykonawcą nowego obiektu jest zwycięzca przetargu, Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca. Cena według dokumentacji przetargowej wyniosła 713013,27 złotych.
Gmina Suchy Las stara się jak najlepiej dbać o potrzeby społeczne swoich mieszkańców. Nie tylko zapewnia mieszkania w budynkach socjalnych, ale też prowadzi m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, który organizuje m.in. dyżury psychologa (bezpłatna konsultacja psychologiczna odbywa się w środy w świetlicy w Złotkowie, przy ul. Złotej 7).Ośrodek informuje także o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, przypomina też o obowiązujących od
1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W Ośrodku działają półkolonie i Klub Seniora „Dębowy Liść”, w którym także, spotykają się kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, a uczestniczące w programie „Jestem samodzielna”.
Więcej szczegółów – zapraszamy na http://ops.suchylas.pl.
PawO