Jelonek odrębną jednostką ?

Inicjatorem utworzenia odrębnej jednostki pomocniczej o nazwie Jelonek, są jego mieszkańcy. 13 września Zarząd Osiedla Złotniki – Osiedle (do którego Jelonek przynależy) zorganizował zebranie dla mieszkańców tej miejscowości. Wcześniej pojawiały się głosy o chęci przyłączenia tego obszaru do os. Grzybowego, jednak w trakcie zebrania okazało się, że mieszkańcy bardziej, od niewiele wnoszącego wcielenia do innej jednostki, wolą założyć własną, odrębną jednostkę pomocniczą. W zebraniu uczestniczyło 30 osób i jednogłośnie podjęta została decyzja o złożeniu w tej sprawie wniosku do Wójta Gminy Suchy Las. Ze swojej strony zobowiązałem się do wykonania woli mieszkańców i taki wniosek złożyłem w Urzędzie Gminy. Nie mam jeszcze żadnych oficjalnych wiadomości w sprawie ewentualnych decyzji, mogę jedynie powiedzieć, że z przeprowadzonych z radnymi rozmów, spotkałem się z zainteresowaniem i przychylnością.
Stanisław Jezierski