Były drogi i muzeum – czas na szpital

Powiat podsumowuje inwestycje

Ubiegły rok stał dla Powiatu Poznańskiego pod znakiem inwestycji – poważne środki skierowano na drogownictwo, służbę zdrowia, i opiekę zdrowotną.

Jan Grabkowski, starosta poznański miał zatem czym się pochwalić kilkanaście dni temu, na spotkaniu podsumowującym dotychczasową pracę, ale też życzył, by obecny, niedawno rozpoczęty rok mógł być równie dobrze oceniony. Zapewnił, że zaplanowane zadania są ambitne.
Na spotkaniu noworocznym starosta przypomniał, w ubiegłym roku udało się zrealizować trzy ważne zadania drogowe – przebudowę ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu, a także modernizacje odcinka drogi od Biedruska do mostu na rzece Warcie oraz  fragmentu drogi Swarzędz – Środa w gminie Kleszczewo. Pierwsza z inwestycji została przeprowadzona dzięki wykorzystaniu środków unijnych i warta była blisko dziewięć milionów złotych. Dwie kolejne wykonano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Sporo uwagi poświęcono zadaniom, jakie powiat przyjął w związku z Owińskami: w tutejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest projekt – Park Orientacji Przestrzennej, unikalny na skalę Europy i wart ponad pięć milionów złotych. Trzy miliony złotych pozyskano z dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Sam Park ma służyć dzieciom uczącym się w ośrodku do lepszego orientowania się w świecie ludzi widzących. W Owińskach także zlokalizowano w ubiegłym roku pierwsze w Polsce muzeum tyflologiczne, z jedną z największych kolekcji tyflograficznych na świecie, którego utworzenie było możliwe dzięki zainwestowaniu prawie czterystu tysięcy złotych, z czego osiemdziesiąt procent wyłożył Powiat Poznański.
– Co roku przeznaczamy kilkanaście milionów złotych na inwestycje, remonty oraz wyposażenie dydaktyczne szkół – mówi Jan Grabkowski. – Pracujemy intensywnie nad stworzeniem koncepcji funkcjonowania centrum kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, co jest elementem zmiany modelu kształcenia zawodowego. Powiat Poznański, jako jeden z nielicznych, skutecznie wdraża kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę z pracodawcami, takimi jak Volkswagen Poznań, SKF Poznań czy Solaris.  Co roku przeznacza się też odpowiednie środki finansowe na dokształcanie nauczycieli.
Na spotkaniu przypomniano również o przeznaczeniu prawie czterech milionów złotych na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, prowadzonego przez powiat, a także o inwestycjach na terenie szpitala w Puszczykowie – tam w ubiegłym roku powstała pracownia radiologii zabiegowej, zmodernizowano oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a także wymieniono wszystkie windy osobowe i transportowe. Kolejne prace będą mieć miejsce w tym roku: w planach znajdziemy m.in. rozpoczęcie budowy pawilonu pod potrzeby oddziału paliatywnego, termomodernizację szpitala, modernizacje apteki, gruntowny remont izby przyjęć planowych,  usprawnienie ciągów komunikacyjnych dla pacjentów, jak również utworzenie  „oddziału jednego dnia”. Można ocenić, że te inwestycje warte będą co najmniej dwadzieścia milionów złotych i tu powiat liczy na wsparcie środków zewnętrznych. Gdy zaś uda się je przeprowadzić, w dalszych planach jest budowa nowego bloku operacyjnego.
Wśród tegorocznych zamierzeń warto wspomnieć także plan przeniesienia jednostek związanych ze zdrowiem i sferą społeczną – Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu.
PawO (opr.)
fot. Dawid Flieger