Liceum Akademickie najlepszą inwestycją w naukę, rozwój i sukces młodzieży

Z Ewą Krąkowską, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, rozmawiamy o tym, że aby stworzyć dobrą szkołę, niezbędna jest pasja i zaangażowanie. Taka szkoła rozkwita nawet w trudnych czasach.

Ewa Krąkowska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

– Liceum to ogromne wyzwanie. Pani Dyrektor, Wam się to udało. Jak to się robi ?
– Recepta na dobre liceum? Kupić infrastrukturę, dodać cyfryzację, znaleźć ciekawych ludzi, dołożyć sporo wiedzy i ogrom wsparcia oraz wzbudzić uczucia, bo bez prawdziwej pasji, wkładanej miłości i ogromnego zaangażowania dobrego liceum nie będzie.
– Czyli Waszą misją było stworzenie liceum z pasją?
– Liceum Ogólnokształcące to kolejny sukces WSHiU. Zbudowaliśmy dokładnie takie liceum jakie zamierzaliśmy. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się i poznawania świata. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak w poszanowaniu dla innych wypowiadać własne opinie i pielęgnować idee, aby budować własne kariery i nadal być indywidualnością.
– I takich właśnie uczniów, a potem absolwentów wychowujecie?
– Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, wzmocnieniu ich zainteresowań i wytyczeniu drogi do sukcesu. Każdego ucznia dobrze znamy. Utrzymujemy przyjacielskie relacje z rodzicami.
– Czy dobre wykształcenie musi być drogie?
– Postanowiliśmy, że nasze liceum będzie przystępne cenowo. Jedyne opłaty ponoszone przez rodziców to jednorazowe wpisowe 500 zł i miesięczne czesne 700 zł. Wiemy, że inne licea akademickie mają opłaty dwukrotnie wyższe, ale takie czesne wystarczy, a wyższe czesne nie musi oznaczać wyższego poziomu nauczania w szkole. Zagwarantowaliśmy również w umowie, że czesne będzie niezmienne przez całe cztery lata nauki. Nie chcemy by rodzice obawiali się corocznych podwyżek.

Fot. 1

Zdjęcie 1 z 11

– Inne licea reklamują się, że mają małe klasy. Jak jest u Was ?
– Choć mamy niższe czesne, posiadamy wszystkie atuty reklamowane przez inne licea. Nasze klasy nie przekraczają 16 osób. To faktycznie ważne, dzięki temu nauczyciel może skoncentrować się indywidualnie na każdym z uczniów. U nas cała nauka odbywa się z nauczycielem, nie zadajemy prac domowych. Jeśli zachodzi potrzeba, nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia, również indywidualne, aby każdy uczeń mógł zdobyć wiedzę z danego zakresu. W publicznych szkołach rodzice wydają spore pieniądze na korepetycje, w innych często płacą za zajęcia dodatkowe. W naszym liceum wszystkie zajęcia dodatkowe są w ramach czesnego i rodzice za takie zajęcia nie płacą.
– Licealiści wiedzą już, co chcą robić w przyszłości?
– Wielu uczniów ma jasno sprecyzowane plany na przyszłość, dlatego staramy się dopasowywać zajęcia do ich marzeń. Atutem naszej szkoły jest również możliwość uczestniczenia w zajęciach, zgodnie z zainteresowaniami młodzieży. Uczniowie mogą chodzić na wszystkie dodatkowe zajęcia, nie tylko na te, które są przypisane do ich profilu.
– Szkoła to nie tylko nauka, ale też integracja i wzajemne relacje. W czasie pandemii to chyba trudniejsze…
– Bardzo brakuje nam wspólnego spędzania czasu w szkole. Jesteśmy w stałym kontakcie z młodzieżą i rodzicami.
Mamy już sporo planów na czas po pandemii. Szkoła zapłaciła za imprezy, spektakle i wycieczki, które w związku z ograniczeniami się nie odbyły. Prędzej czy później jednak wszystkie się odbędą. Latem planujemy obóz integracyjny. Zobaczymy, czy będzie możliwość by go zrealizować.
– Plusy i minusy obecnej sytuacji?
– W czasie roku szkolnego wiele zajęć realizowaliśmy w formach wyjazdowych, na wycieczkach w muzeach, kinach, teatrach i ciekawych miejscach związanych nie tylko z dydaktyką. Zajęcia wychowania fizycznego są nie tylko na sali gimnastycznej czy w terenie, ale również na basenie, lodowisku czy stoku narciarskim. Niestety WF w obecnej sytuacji to samodzielne ćwiczenia z aplikacją. Obecnie wszystkie zajęcia odbywają się realtime online, jednak bez żadnego przestoju. Dlatego nikt nie ma żadnych zaległości. Wszyscy rano siadają do komputerów i odbywają się normalne lekcje, identycznie jak w salach. Realizujemy je zgodnie z planem, dostosowanym do najnowszych przepisów. Posiadamy uprawnienia liceum publicznego, dlatego realizujemy programy nauczania zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zyskaliśmy jednak sporo czasu, w trakcie dnia, bo uczniowie nie tracą go na dojazdy do szkoły i do domu. Dało nam to możliwość uruchomienia dla chętnych uczniów dodatkowych lekcji językowych z native speakerami.
– Jakich języków uczą się u Was młodzi ludzie?
– Stawiamy na bardzo dobrą znajomość języków. Język angielski na świecie nie jest traktowany jako obcy, dlatego jego znajomość jest najważniejsza. Nasi uczniowie prócz angielskiego uczą się dodatkowych języków. Oferta jest szeroka, ale większość młodzieży chętnie uczy się hiszpańskiego i rosyjskiego. Od września będzie też chiński, taka jest prośba naszych uczniów.
– Dobre licea mają klasy mundurowe, jak jest u Was?
– Klasy mundurowe – wojskowa i strażacka – funkcjonują od momentu powstania liceum. Klasa wojskowa jest efektem współpracy WSHiU z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu i Wojskową Komendą Uzupełnień, klasa strażacka objęta jest patronatem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z którym Uczelnia współpracuje od wielu lat.

– Jesteście jedynym liceum w Polsce w programie Apple iPad w edukacji 1:1 ?
– Najbliższe lata będą czasem cyfryzacji i rozwoju nowych technologii. Nasze liceum podpisało umowę z firmą Cortland, autoryzowanym przedstawicielem Apple w edukacji. Wdrażamy bowiem nowoczesny system edukacyjny firmy Apple, iPad w Edukacji 1:1. Obecnie jedynie 400 szkół na całym świecie działa w tym systemie. Po wdrożeniu systemu dołączymy to tej elitarnej światowej czołówki. Obecnie jesteśmy jedynym liceum w Polsce, które podjęło takie wyzwanie. Oznacza to, że wszyscy uczniowie będą zdobywać wiedzę na sprzęcie Apple najnowszej generacji. Każdy z uczniów otrzymuje bezpłatnie iPad z klawiaturą i pen. Mamy dostęp do wielu aplikacji edukacyjnych Apple. Korzystać z tego systemu będziemy zarówno w domu, jak i po powrocie do sal lekcyjnych. W salach iPady będą zintegrowane z elektroniczną tablicą. W naszym liceum rodzice nie kupują żadnych podręczników, wszystko jest w iPadach.
– Kiedy zapisy na nowy rok szkolny?
– Rozpoczęliśmy już zapisy. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty. Ilość miejsc jest ograniczona a zainteresowanie ogromne.
– Pani Dyrektor, proszę o krótkie podsumowanie.
– Naszym celem jest sukces życiowy naszych uczniów. By go osiągnąć, muszą dobrze zdać egzamin maturalny. My zapewniamy doskonałe przygotowanie do matury otwierające drogę do najlepszych uczelni w kraju i za granicą.

Rozmawiał Jerzy Berger