Chcą mieszkać w przyjaznym, zielonym miejscu

Samorząd osiedla Suchy Las stawia na sport, komunikację rowerową, edukację i rekreację. Tego właśnie chcą mieszkańcy. A przynajmniej aktywna ich część, która pojawia się na zebraniach.

Pod koniec sierpnia w gmachu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Suchy Las.

Willowy charakter
Na wstępie przewodniczący Michał Dziedzic poinformował zgromadzonych o działaniach Zarządu Osiedla.
– Najważniejsze to opiniowanie i składanie uwag do planów miejscowych na terenie osiedla – podkreślił. – Chodzi o to aby zachować willowy, jednorodzinny charakter miejscowości z dużą ilością zieleni.
Dlatego w planach miejscowych zarząd proponuje m.in. niską, dwukondygnacyjną zabudowę, działki nie mniejsze niż 800 m2 oraz powierzchnię zabudowy rzędu 20-30 proc.
Przewodniczący informował też o pismach składanych do Urzędu Gminy w sprawie budowy lodowiska.
– Na razie nie ma jeszcze ostatecznej lokalizacji, ale podejmujemy działania w tym kierunku – zapewnił M. Dziedzic.
Zarząd podejmował też działania w sprawie likwidacji strefy zamieszkania (znak D-40) przy osiedlu Jagodowym, celem ułatwienia parkowania pojazdów mieszkańcom tego osiedla.
W kwestii działań integracyjnych Zarząd Osiedla wspierał organizacyjnie takie wydarzenia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Dzień z koszykówką”, konkursy organizowane przez przedszkole „Leśne Ludki” czy Suchary Cup 2018. Organizowany był także festyn i targ śniadaniowy.

Rozwój pasji
Kolejna część zebrania to głosowanie w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych w roku 2017. Chodzi o kwotę 5000 zł. Mieszkańcy przegłosowali zakup sprzętu sportowego dla stowarzyszenia Basket Team Suchy Las (piłki do koszykówki, piłki lekarskie, drabinka koordynacyjna, słupki).
– To prężnie działające stowarzyszenie skupia ponad 120 dzieciaków z gminy Suchy Las rozwijając ich pasję do gry w koszykówkę – wyjaśnił Michał Dziedzic.
Następnie głosowano w sprawie zadania lokalnego na rok 2019. W tym przypadku w grę wchodzi kwota ponad 110 000 zł.
Mieszkańcy wybrali aż jedenaście zadań. Zgodnie z ich decyzją pracownicy zieleni nasadzą 10 drzewek miododajnych. Teren pod wiatą biesiadną w parku przy ulicy Szkółkarskiej zostanie utwardzony, zaś sama wiata doposażona w cztery zestawy piknikowych stołów z krzesłami.
A skoro o pikniku mowa, dofinansowano także organizację Sucholeskiego Targu Śniadaniowego.

Rekreacja i edukacja
Będzie też coś dla zwolenników aktywnej rekreacji – kolejka linowa typu tyrolka o długości co najmniej 25 metrów.
W ramach zadania lokalnego dofinansowane zostanie też 15 ławostołów, które staną na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Zagospodarowany zostanie też teren zielony przy tejże szkole – od strony ulicy Szkolnej, a przy budynku placówki stanie parking rowerowy na 50 jednośladów.
Kolejne stojaki rowerowe staną w parku przy ulicy Szkółkarskiej (dwie sztuki po pięć miejsc) oraz na placu zabaw przy ulicy Poziomkowej (także dwie sztuki po pięć miejsc).
Pieniądze przeznaczone zostaną także na działania integracyjne edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców osiedla Suchy Las oraz działania edukacyjne związane z powstaniem wielkopolskim.

Pachnący problem
Odbyła się również dyskusja. Mieszkańcy pytali m.in. o zadania niezaakceptowane przez wójta. Akceptacji nie uzyskał m.in. pomysł zakupu usługi monitorowania dronem zanieczyszczeń powietrza na osiedlu Suchy Las. Wójt nie wyraził również zgody na zabezpieczenie środków na budowę tężni solankowej czy budowę parku linowego.
Najwięcej kontrowersji wywołała jednak kwestia toalety. Jedna z propozycji mieszkańców dotyczyła wykonania projektu podłączenia mediów na potrzeby toalety stacjonarnej w okolicach paleniska w parku przy ul. Szkółkarskiej. Z parku korzysta bowiem sporo osób, co cieszy, ale ma też swoje negatywne skutki.
Propozycja budowy toalety nie zyskała jednak akceptacji urzędu. Wójt zaproponował wynajmowanie toalety przenośnej. Zdaniem części mieszkańców nie jest to wystarczające rozwiązanie.
– Toaleta ma służyć osobom korzystającym z paleniska i nowej wiaty biesiadnej oraz górki saneczkowej – przypomniał radny Krzysztof Pilas. – Z paleniska w 2017 r. skorzystało ponad 1000 osób, więc potrzeba zapewnienia urządzenia sanitarnego istnieje – wskazywał.
W tym roku na terenie osiedla wykonano już kilka zadań. Zadaszono piaskownicę na placu zabaw przedszkola „Leśne Ludki”. Kolejną piaskownicę zadaszono w parku przy ulicy Szkółkarskiej. W tymże parku postawiono wiatę przy ognisku. Kupiono też i zamontowano dwie wiaty nad ławkami rezerwowych przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Poziomkowej.
W trakcie realizacji jest natomiast kupno i montaż koszy na śmieci oraz dziesięciu ławek. Ustalając lokalizację tych elementów Zarząd Osiedla tradycyjnie już będzie kierował się sugestiami mieszkańców.

Redakcja