Z rzecznikiem praw obywatelskich o „Gazecie Sucholeskiej”

Z uwagi na fakt, iż wydawanie prasy stanowi domenę społeczną, działalność wydawnicza jednostek samorządu terytorialnego powinna ograniczać się jedynie do publikacji biuletynu informacyjnego.

W niewielkiej mazurskiej miejscowości Maróz, położonej nad jeziorem o tej samej nazwie, w dniach 17-19 maja 2018 r. odbyło się XVII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Uczestniczyło w nim ponad 300 przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw z całej Polski. Miałam wówczas okazję rozmawiać z Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich, na temat roli i niezależności prasy lokalnej w demokratycznym społeczeństwie.

Propaganda sukcesu
Dyskusja dotyczyła w szczególności „Gazety Sucholeskiej”, w której dominuje jednostronny przekaz, propaganda sukcesu, ograniczenie wolności wypowiedzi, odmowa drukowania sprostowań oraz wnikliwa cenzura jakichkolwiek krytycznych treści wobec wójta. Należy przypomnieć, że po wielu perturbacjach Rada Gminy przyjęła wniosek klubów naszej koalicji – Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem, który umożliwia od trzech lat swobodne publikowanie tekstów pisanych przez radnych wszystkich klubów w innej gazecie lokalnej – „Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy”. W „Magazynie”, oprócz radnych wszystkich klubów, swobodnie publikuje również wójt Grzegorz Wojtera. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznania różnych punktów widzenia na sprawy i problemy gminne.

Trybuna władzy
Niestety, „Gazeta Sucholeska” nie została pozbawiona politycznego zabarwienia – wójt nadal traktuje ją jak własną trybunę, która funkcjonuje za publiczne pieniądze. Ponadto zamieszczane są w niej reklamy komercyjne. Jest to zdaniem rzecznika
A. Bodnara sytuacja niedopuszczalna. Taki pogląd wyraził nie tylko podczas naszej rozmowy w Marózie.
W swoim wystąpieniu do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe z 9 maja 2016 roku napisał tak: „Z uwagi na fakt, iż wydawanie prasy stanowi domenę społeczną, działalność wydawnicza jednostek samorządu terytorialnego powinna ograniczać się jedynie do publikacji biuletynu informacyjnego, w którym byłyby zamieszczane obiektywne informacje użyteczności publicznej, publikacje związane z promocją samorządu oraz komunikaty urzędowe. Publikacje te nie powinny jednak pełnić funkcji „zwykłego” środka przekazu społecznego. Szczególnie niedopuszczalne jest wydawanie płatnych gazet samorządowych lub zamieszczających płatne ogłoszenia od reklamodawców.”

Odzyskają gazetę?
RPO opowiada się za ustawowym zakazem wydawania zaangażowanej politycznie prasy finansowanej bezpośrednio lub pośrednio przez samorząd terytorialny.
Miejmy nadzieję, że charakter „Gazety Sucholeskiej” zmieni się radykalnie już po najbliższych wyborach i mieszkańcy odzyskają swoją gazetę.

Radna Agnieszka Targońska