Lider może być z Suchego Lasu

Do końca lutego potrwa nabór przedsiębiorstw do tegorocznej edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 150 tys. zł.

Najlepsze firmy wybierać będzie kapituła w skład której weszli m.in. dyr. Joanna Jajus z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, rektor Maciej Żukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezydent Wojciech Kruk z Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes Jacek Guliński z Fundacji UAM w Poznaniu, prezes Przemysław Trawa z MTP, prezes Lesław Wiatrowski z Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, prezes Andrzej Łyko z Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Piotr Kuśnierek z PKO BP SA.

Ilu stanie w szranki?
Kapitule przewodniczy starosta Jan Grabkowski, zaś wiceprzewodniczącym jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Prezydenta reprezentuje właśnie dyr. Joanna Jajus.
Wyniki prac gremium ogłoszone zostaną 19 kwietnia 2018 r. podczas gali towarzyszącej Dniom Przedsiębiorczości Poznań. Laureatom wręczone zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Przez 14 lat organizowania konkursu, o  tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” ubiegało się ponad 700 firm, a honorowe wyróżnienie otrzymało blisko 90 przedsiębiorstw. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku w konkursowe szranki stanie ponad 40 firm z Poznania i powiatu.
– Warto zgłosić się do tej rywalizacji, bo już sam udział jest nobilitujący – zapewniał starosta Jan Grabkowski podczas ceremonii otwarcia XV edycji konkursu. – Namawiam do zgłoszenia start-upy, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Przyznając tytuł Lidera chcemy nie tylko wyróżnić najlepsze firmy, ale także wskazać tych, którzy radzą sobie na rynku i z których warto brać przykład.
Dla uzyskania zaszczytnego tytułu należy poddać się weryfikacji (także finansowo-księgowej) przeprowadzanej przez partnera merytorycznego konkursu – firmę Grant Thornton Frąckowiak. Partner merytoryczny rekomenduje firmy godne tytułu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Spośród nich kapituła wyłania zwycięzców. Organizatorami konkursu są dwa samorządy aglomeracji poznańskiej (miasto Poznań i powiat). Na terenie aglomeracji zarejestrowanych jest ok. 160 tys. podmiotów gospodarczych. Statystycznie co piąty poznaniak prowadzi firmę.

Nagrody czekają
Dla laureatów w poszczególnych kategoriach bezpłatne studia podyplomowe ufundowały: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny oraz UAM. MTP zadeklarowały bezpłatne udostępnienie powierzchni wystawienniczej i budowę stoiska na targach.
– Mam nadzieję, że dla liderów przedsiębiorczości udział w targach będzie akceleratorem w działalności i w dalszych sukcesach – zaznaczy prezes Przemysław Trawa.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) uhonoruje wyłącznie przedsiębiorstwa start-upowe, ponieważ tylko takie są usługobiorcami parku prowadzonego przez Fundację UAM. Zwycięzcy w tej kategorii nagrodzeni zostaną voucherami o wartości 10 tys. zł m.in. na inkubację i inne usługi oferowane przez PPNT. PKO BP SA zwolni laureatów na pięć lat z obowiązku płacenia prowizji od usług bankowych. Zapewni im też preferencyjne warunki obsługi finansowej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego br. Formularze i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie lidermsp.poznan.pl oraz pod numerami telefonów: 61 8418 826 i 61 878 47 83. Formularz wraz z załącznikami można przesyłać na adres lidermsp@um.poznan.pl. Podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenia kandydata do tytułu należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura konkursu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Piotr Górski