Bogusławski z ławeczki patrzy na gminę Suchy Las

Odsłonięcie na placu przed gmachem Urzędu Gminy ławeczki Wojciecha Bogusławskiego było ostatnim akordem obchodów roku tego artysty w powiecie.

Samorząd powiatowy uchwałę w tej sprawie podjął w marcu 2017 r. Z okazji przypadających w kolejnym miesiącu 260. rocznicy urodzin Wojciecha Bogusławskiego Rada Powiatu w Poznaniu postanowiła uczcić pamięć wybitnego Wielkopolanina ogłaszając go patronem roku.

Nasz ci on jest
W listopadzie dołączyła Rada Gminy, która zdecydowała o budowie ławeczki Bogusławskiego. W końcu ojciec polskiego teatru urodził się na terenie gminy, we wsi Glinno. Tej wsi już jednak nie ma – w jej miejscu rozciąga się poligon. Stąd decyzja o lokalizacji ławeczki przed Urzędem Gminy.
– Inicjatorem budowy ławeczki był mieszkaniec, który prowadził kółko teatralne w Klubie Seniora „Dębowy liść” – wspomina przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach. – Inicjatywa spotkała się z żywym odzewem i wywołała społeczną dyskusję- tłumaczy. – Myślę, że forma upamiętnienia w postaci ławeczki spodoba się lokalnej społeczności. W mediach społecznościowych pojawiają się już zdjęcia, na których mieszkańcy uwieczniają się na tej ławeczce – podkreśla.

Kwiecień miesiącem Bogusławskiego
Wójt Grzegorz Wojtera dodaje, że ławeczka usytuowana jest w  najbardziej prestiżowym miejscu, zaś lokalizacja ma przypominać, że Wojciech Bogusławski pochodził z naszej gminy.
– Taki pomnik pełnić będzie rolę edukacyjną, bo ludzie, którzy przysiądą na ławeczce, będą się zastanawiać, kim był ten Bogusławski, czego dokonał, dlaczego jest w taki sposób uhonorowany – tłumaczy wójt.
Gospodarz gminy zapowiedział również, że zaproponuje radnym, by ustanowić kwiecień miesiącem Wojciecha Bogusławskiego.

Łatwo nie było
Ławeczkę z odlaną w brązie rzeźbą Wojciecha Bogusławskiego zaprojektował i wykonał Grzegorz Godawa.
– Nie było to łatwe, bo zachowały się bardzo nieliczne wizerunki tej postaci – mówi rzeźbiarz. – Jeden z portretów powstał prawdopodobnie we Lwowie, w 1798 r., zaś autorem jest Józef Reichan albo Rejchan.
Uroczystość odsłonięcia ławeczki odbyła się w grudniu. Poza wyżej wspomnianymi osobistościami, w uroczystości uczestniczyli: radne powiatowe, radni gminy, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Starostę reprezentowała Katarzyna Wozińska-Gracz, komendanta z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – major Przemysław Szajda, zaś Nadleśnictwo Łopuchówko – leśniczy Janusz Brdęk.

Żyjmy w pokoju
Oprawę artystyczną zapewnił Sucholeski Zespół Tańca Dworskiego im. Wojciecha Bogusławskiego Corona Florum. Mistrzem ceremonii był Maciej Rąbalski z zespołu, zaś w postać Wojciecha Bogusławskiego wcielił się historyk i aktor-amator Piotr Napierała.
– Jestem rad, że następne pokolenia o mnie nie zapomniały – ukłonił się wszystkim aktor. – Cóż jeszcze rzec mi pozostaje po tem jak tak wspaniale mnie tu uhonorowano? Żyjcie w zgodzie i pokoju, nie dajcie się gorszyć światu, nie ma zysku w takim boju, który czyni krzywdę bratu.
Dalsza część uroczystości odbyła się w pobliskim gmachu CKiBP. Posłuchać mogliśmy tam muzyki klawesynowej.

Piotr Górski