Dzień krwiodawców w naszym powiecie

Krwiodawstwo najbardziej dla każdego jest cenne, gdy jest się po stronie biorców. Nabiera niespotykanego wymiaru, gdy leży się na szpitalnym łóżku, a przez rurkę spływa do nas cudza krew, która błyskawicznie dodaje sił, stawia na nogi.

Powyższe słowa padły z ust starosty Jana Grabkowskiego i Ireny Skrzypczak , byłej radnej powiatowej z Lubonia.
– Niedawno miałem problemy zdrowotne – przypomniał starosta. – W takich sytuacjach docenia się to, co robią dla nas krwiodawcy. To spotkanie jest po to, aby za ten dar życia podziękować – dodał wzruszony.

W kształcie krwinki
Ta emocjonalna wypowiedź padła w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, podczas spotkania z ludźmi zasłużonymi dla krwiodawstwa. Było ono okazją do wręczenia 45 osobom imiennych medali w kształcie krwinki. Wśród wyróżnionych, jako jedyna reprezentantka prasy znalazła się nasza redaktor naczelna Agnieszka Łęcka.
Prezes Paweł Kołosza z Klubu Honorowych Dawców Krwi „Błękitna Kropelka” z Biedruska, który rekomendował uhonorowanie pani redaktor, swoją decyzję uzasadniał ,,promocją honorowego krwiodawstwa na łamach sucholeskiego czasopisma poprzez artykuły z akcji poboru krwi, zawodów sportowych oraz innej działalności Klubu ,,Błękitna Kropelka”.
– Dziękuję za to wyróżnienie – skłoniła się redaktor Łęcka. – Jednocześnie zapewniam, że dopóki będzie wydawcą gazety, dopóty będzie wspierać honorowych dawców krwi – podkreśliła. – Względy zdrowotne nie pozwalają mi samej dzielić się tym ratującym życie specyfikiem, nie mogę być dawcą. Osobiste, życiowe doświadczenia sprawiają, że z całym przekonaniem mogę twierdzić, że wiem czym jest ten dar i nigdy o tym nie zapomnę – dodała wzruszona.
Także Irena Skrzypczak, w bardzo osobistym wystąpieniu, gorąco dziękowała dawcom za chęć niesienia pomocy i inspirowanie swojego otoczenia.

Rekordy to nie wszystko
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Halber poinformowała, że w 17 gminach powiatu działa dziewięć organizacji, które zachęcają lokalne społeczności do oddawania krwi, a często również do pomagania sobie nawzajem. Krwiodawców w powiecie jest wielu, a rekordziści w ciągu całej swej aktywności oddają nawet kilkadziesiąt litrów krwi. Jednym z nich jest Zdzisław Wleklak, od 15 lat prezes HDK PCK przy Urzędzie Gminy Komorniki, który oddał już 62 litry.
– Uważam to za swój obowiązek wobec innych. Jednocześnie zachęcam wszystkich, by zostali krwiodawcami. Bez względu na grupę krwi. Krwiodawców jest coraz więcej, ale i liczba potrzebujących rośnie. Zdarza się, że krwi brakuje.
Prezes Paweł Kołosza zaznacza natomiast, że „Błękitna Kropelka” nie jest nastawiona na bicie rekordów.
– Ważniejsza jest liczba akcji poboru krwi, a tych nasz klub przeprowadza ok. 20 w ciągu roku. Krew oddaje ok. 600 dawców, ale czynią to w bardzo różnych miejscach. Jest to więc dużo, zwłaszcza że akcje przeprowadzane są także w w sąsiednich gminach, a nawet w Śmiglu. Sam należę do młodszych prezesów, a oddałem już 43 litry krwi. I nadal chcę krew oddawać.
Mówca dodał, że na Facebooku stworzył grupę Krwiodawca Wielkopolska. Porady znajdą tam ci, którzy dopiero zamierzają zacząć oddawać krew.
– Zapewniamy nawet, że w czasie poboru potrzymamy dawcę za rękę – zaskakuje nas Paweł Kolosza. – To tworzy fajny klimat i jednoczy różnych ludzi. Dodajmy, że „Błękitna Kropelka” organizuje też akcje charytatywne, pomaga w różny sposób.
– Zaczyna się od oddania krwi np. dla chorego dziecka, a następnie zbieramy pieniądze, by miało ono wszystko czego potrzebuje do normalnego życia – daje przykład Kolosza.

Będą koordynatorzy
Ta działalność jest mocno wspierana przez Urząd Gminy w Suchym Lesie. Klub się rozrasta, w związku z czym w przyszłym roku zamierza zmienić strukturę. Powołani zostaną koordynatorzy odpowiedzialni za każdą miejscowość w gminie.
– Ktoś taki będzie bliżej swojego środowiska i lepiej rozezna jego potrzeby – zwraca uwagę prezes. – Z pewnością też będzie bardziej inspirować swoich sąsiadów do krwiodawstwa lub innej aktywności.
Odznaczenia krwiodawcom wręczali starosta Jan Grabkowski i przewodniczący Marek Lis z Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. Podczas uroczystości wystąpił zespół Rocksway, który przedstawił nowe aranżacje polskich przebojów. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

Piotr Górski