Nowe szynobusy już niebawem na wielkopolskich torach

Cztery dwuczłonowe, spalinowe zespoły trakcyjne, z pomocą funduszy unijnych, zakupi spółka Koleje Wielkopolskie. Nowy tabor pomieści łącznie 760 osób.

Wsparcie projektu inwestycyjnego kwotą 44 200 tys. zł odbywa się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Jest to wspólne źródło dla wszystkich projektów zbiorowej komunikacji kolejowej, wśród których jednym z najważniejszych jest modernizacja przebiegającej przez gminę Suchy Las linii kolejowej Poznań Główny – Chodzież – Piła Główna.
Muszą mieć po czym
– Moja córka dojeżdżająca codziennie z Biskupic do Poznania, woli poczekać na pociąg Kolei Wielkopolskich, bo taborem tego przewoźnika podróżuje się wygodniej – tłumaczył Maciej Sytek z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w trakcie podpisywania umowy z Kolejami Wielkopolskimi. – A jeśli chcemy, żeby ludzie przesiedli się z aut do pociągów, pociągi muszą mieć po czym jeździć.
Łączna kwota projektu Kolei Wielkopolskich pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” wynosi 63 960 000 zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 44,2 mln zł. Co prawda, zgodnie z projektem, zakupione spalinowe zespoły trakcyjne skierowane zostaną do realizacji przewozów pasażerskich na niezelektryfikowanych trasach kolejowych, w tym przede wszystkim na liniach Poznań-Wolsztyn oraz Poznań-Gołańcz, ale dyr. Jerzy Krygier z Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim nie wyklucza, że w trybie awaryjnym obsługiwać będą także inne kierunki . Wiele wskazuje na to, że w czasie remontu kolejowego szlaku wiodącego z Poznania do do Piły właśnie w takich zespołach trakcyjnych podróżować będą mieszkańcy gminy Suchy Las.
Przyjazny dla niepełnosprawnych
Całościowym celem rozwoju zbiorowej komunikacji kolejowej w Wielkopolsce jest “poprawa mobilności mieszkańców regionu przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko. Rezultatem projektu będzie usprawnienie transportu publicznego na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zapewnienie dogodnych warunków dojazdu do miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz miejsc wypoczynku. (…) Dzięki zmniejszeniu liczby podróży samochodami na drogach nastąpi zmniejszenie zatłoczenia oraz wynikających z tego emisji hałasu i zanieczyszczeń.”
Prezes Włodzimierz Wilkanowicz z Zarządu Kolei Wielkopolskich zaznaczał, że nowy tabor będzie bardzo nowoczesny i przyjazny dla niepełnosprawnych. Dysponuje on m.in. specjalnymi rampami dla wózków inwalidzkich i  minimum dwoma miejscami dla osób z dysfunkcjami ruchu oraz dostosowanymi do ich potrzeb toaletami. Istnieje też możliwość przypięcia wózków pasami. Prezes Wilkanowicz odniósł się również do konieczności zwiększania liczebności użytkowanych przez spółkę szynobusów.
– Koleje Wielkopolskie świadczą usługi przewozowe z wykorzystaniem taboru będącego własnością województwa wielkopolskiego – przypomniał. – W 2015 r. firma eksploatowała 49 pojazdów, w tym 21 spalinowych zespołów trakcyjnych, 22 nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne oraz sześć starszych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Po zrealizowaniu podpisanej pod koniec października umowy samorządowy przewoźnik będzie dysponować dodatkowymi czterema pojazdami spalinowymi. Wszystkie te składy muszą spełnić oczekiwania wciąż rosnącej liczbie pasażerów.
Prezes Wilkanowicz zauważał, że jeśli kierowane przez niego przedsiębiorstwo w pierwszym roku od swego powstania przewiozło ok. 0,5 mln osób, to po sześciu latach działalności świadczy usługi dla blisko 5 mln pasażerów na liniach, których łączna długość przekracza 850 km.

Piotr Górski