Kompetencje przyszłości

Jakie umiejętności będą dla naszych dzieci najważniejsze gdy dorosną? Które z nich powinniśmy szczególnie kształtować i rozwijać?

Poznaj pięć najbardziej uniwersalnych i przydatnych kompetencji w życiu dziś małego, a w przyszłości dorosłego człowieka, które rozwija program „Mały Orzeł” w Dziecięcej Szkole Latania. To tu dodajemy dzieciom skrzydeł!

Samoświadomość
To umiejętność czytania własnych emocji, potrzeb, a także własnych możliwości. Świadomość własnych talentów, mocnych stron, umiejętności, tego co w sobie lubimy, co potrafimy robić dobrze, a także tego, co wymaga wysiłku, dalszej pracy nad sobą. To bezcenna wartość, która pomaga znaleźć dla siebie miejsce i dostosować do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Tego można się nauczyć.

Samodzielność
Zdolność do zarządzania samym sobą, inaczej – umiejętność podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności. To również kompetencja kształtująca i pielęgnująca odwagę. Śmiałość do podejmowania działania, wychodzenia poza schemat, gotowość do popełniania błędów i traktowania ich jako nauki na przyszłość.
Rodzice, mylnie rozumiejąc „dobro” dziecka, nie pozwalają mu na samodzielność. Na naszych warsztatach „Mały Orzeł” zdarzają się przypadki, gdy dzieci pytają jakiego koloru kredki mają użyć do swojej pracy. Dlaczego? Ponieważ rodzice wiele nawet prozaicznych decyzji podejmują za nie. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań, wsłuchuj się w nie i udzielaj rzeczowych odpowiedzi. Podczas naszych warsztatów na rozmowy z dziećmi zawsze znajdujemy tyle czasu ile potrzeba. Nigdy nie pracujemy w ciszy.

Budowanie relacji
Umiejętność polega na budowaniu zdrowych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, które są oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, a także otwartości na ich odmienność. Podstawą jest empatyczne patrzenie na drugiego człowieka – odczytywanie emocji drugiej osoby i spojrzenie na świat z jej perspektywy. To także asertywne wyrażanie siebie, pozwalające na uważne słuchanie i reagowanie na potrzeby innych bez lekceważenia własnych. To doskonała płaszczyzna do wspólnego rozwiązywania konfliktów.

Doświadczanie
Ta umiejętność wiąże się ze zdolnością przetwarzania faktów, analizy, wyciągania wniosków i przekładania ich na codzienne życie. Większość informacji przekazywana w sposób podawczy jest bardzo szybko zapominana. Wiedza pochodząca z własnych doznań pozostaje na długo, ponieważ zyskuje większy sens. Dzięki doświadczeniu dziecko jest w stanie lepiej się uczyć, zapamiętywać i rozumieć otaczający je świat.

Otwarty umysł
Ciekawość, kreatywność, otwartość i elastyczność – kompetencje ludzi przedsiębiorczych. To one otwierają nas na większe ryzyko, wzmacniają poczucie, że damy radę, pomagają otwierać się na zmiany. Taka postawa ułatwia radzenie sobie z porażkami, które zamiast zniechęcać mogą być impulsem do zmiany sposobu myślenia, działania oraz mogą przyczyniać się do dalszego rozwoju.
Rozwijanie kompetencji przyszłości u dzieci wymaga rozsądnego i mądrego wsparcia rodziców, nauczycieli, tutorów, coachów dziecięcych i rodzicielskich, facylitatorów. Wszystkich tych, którym dobro dziecka leży na sercu. Wsparcie powinno przebiegać w sposób holistyczny oraz pochodzić z różnych środowisk i kierunków, w których obraca się dziecko. Praca tych, którzy są najbliżej, czyli rodziców, jest kluczowa, aby te kompetencje mogły się dobrze rozwijać. Tylko wtedy staną się naturalną częścią dziecięcej osobowości i silnego charakteru.
W ten sposób dodajemy dzieciom skrzydeł!