Spotkania w Krainie Trzech Rzek

Stałym punktem w kalendarzu LGD stały się są coroczne objezierskie spotkania liderek z Krainy Trzech Rzek. Spotkania te odbywają się przed Wielkanocą, w czasie
Wielkiego Postu.

Wiosna to czas, który skłania nas do refleksji, do poważnych zmian, motywuje do działania również na rzecz naszych lokalnych społeczności.

Inspiracje w Objezierzu
W kwietniu sołtyski oraz prezeski stowarzyszeń z czterech gmin przybyły do Objezierza, by opowiedzieć o swojej pracy na rzecz mieszkańców, ale także by zainspirować się działaniami swoich koleżanek. Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji liderek były: przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz wójt gminy Ryczywół Renata Gembiak – Binkiewicz.
Prezes Krainy Trzech Rzek Małgorzata Najdek przywitała zebranych gości i zaprosiła panie do aktywnego udziału w konferencji.

Zdrowe i aktywne życie
Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Janecka reprezentująca Stowarzyszenie NW-Włóczykije, która opowiedziała o inicjatywach realizowanych na terenie gminy Oborniki. Działania Stowarzyszenia przyczyniają się do popularyzowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Przedstawiła również etapy realizacji projektu, dotyczącego budowy ścieżek nordic walking i punktu widokowego w Kowanówku, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miejscowości i turystów.
Kolejną prezentację przedstawiła Monika Koralewska reprezentująca Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, która przybliżyła temat działania wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej. Opowiedziała między innymi o przeprowadzonej w roku 2016 akcji Szlachetnej Paczki oraz projekcie SucharyCup 2017.

Fanaberia w Murowanej Goślinie
Z zainteresowaniem wysłuchano również wystąpienia Magdaleny Lamentowicz i Aleksandry Henclewskiej, przedstawicielek Stowarzyszenia Fanaberia z Murowanej Gośliny. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności członkiń, realizowane są między innymi projekty dla dzieci np.: pieczenie pierników, pikniki rodzinne; dla młodzieży STREET JEST GIT i inicjatywa dla dorosłych: „Bal z Fanaberią”, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina.

Kwiaty dla Ukrainek
Ciekawą prezentację przedstawiła prezes Stowarzyszenia AleBabki Dagmara Gruchot. Szereg zaprezentowanych działań w sołectwie i stowarzyszeniu trwale zmieniły społeczność Ryczywołu. Wielkim sukcesem AleBabek jest nawiązanie współpracy z kobietami z Ukrainy, mieszkającymi i pracującymi w Gminie Ryczywół. Już w najbliższym czasie AleBabki zorganizują wspólne warsztaty florystyczne dla Ryczywolanek i pań z Ukrainy. AleBabki włączają się chętnie we wszelkie akcje charytatywne niosące pomoc potrzebującym.

Liderka jest super!
Po prezentacjach nastąpił uroczysty moment – zarząd LGD przyznał wyróżnienie SuperLIDERKI. W tym roku otrzymała je Katarzyna Janecka. Tytuł SuperLiderki to wyraz uznania za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji społecznej aktywności kobiet.
Ostatnim punktem konferencji był poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu pod okiem nauczycielek: Beaty Korzeniowskiej, Małgorzaty Kubiak, Małgorzaty Ewertowskiej oraz Anny Wachowiak. Do skosztowania wyśmienitych dań osobiście zaprosiła Edyta Mikołajczak, reprezentująca Zespół Szkół w Objezierzu.
Równolegle ze spotkaniem odbywał się minikiermasz rękodzieła, będącego wytworem lokalnych liderek.
Uczestniczkom konferencji czas umilił występ zespołu Maniewiacy pod kierownictwem Urszuli Stoińskiej, który swoimi wesołymi przyśpiewkami wprawił Liderki w doskonały nastrój.

Red.