O swoim otoczeniu winni decydować mieszkańcy

Co powstanie w rejonie ulic Borówkowej, Promienistej i Powstańców Wlkp.? Czy to dobre miejsce na nowe osiedle wielorodzinne?

Na te i inne pytania szukano odpowiedzi w ramach osiedlowych konsultacji zorganizowanych przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Suchy Las Michała Dziedzica. Przybyli na spotkanie jednogłośnie poparli stanowisko, iż na wskazanym obszarze powinna być dopuszczona jedynie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej, a także z wykluczeniem działalności gospodarczej.
Drugim postulatem było, aby dopuścić możliwość wydzielania działek nie mniejszych niż 800 m2. Według opinii mieszkańców na tym terenie nie powinno powstać zbyt wiele nowych lokali mieszkalnych. Trzeba pamiętać, że już teraz jest to przestrzeń o bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego. Ponadto sąsiaduje z przedszkolem publicznym. Należy popierać rozwój gminy, ale nie kosztem komfortu życia obecnych mieszkańców. Trzeba też pamiętać o bezpieczeństwie dzieci.
W maju stanowisko mieszkańców zostało złożone w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.

Michał Dziedzic