Dobre wieści ze starostwa

Co najmniej dwie dobre wiadomości popłynęły ze starostwa powiatowego. Niewątpliwie pierwszą z nich był powrót do pracy po pięciomiesięcznej przerwie starosty Jana Grabkowskiego. Drugą natomiast informacja o rekordowych, bo blisko 100-milionowych dotacjach z funduszy unijnych, jakie powiat otrzyma w tym roku na inwestycje.

W konferencji prasowej zorganizowanej przez starostwo, oprócz starosty Jana Grabkowskiego i wicestarosty Tomasza Lubińskiego, uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu, skarbnik oraz sekretarz powiatu. Konferencja odbyła się w sali secesyjnej starostwa w Poznaniu. Podczas spotkania z dziennikarzami starosta Grabkowski przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w odniesieniu do dopłat do uczniów mieszkających w powiecie poznańskim a uczącym się w poznańskich szkołach, blisko 100-milionowych dotacji z funduszy unijnych, jakie otrzyma w tym roku na inwestycje powiat.
Przedtem jednak z dyskretnym uśmiechem zapewnił, że jego obecny stan zdrowia jest dobry i otrzymał od lekarza zezwolenie na pracę, może więc spokojnie brać się do działania.
– Starostwo jest tak dobrze zorganizowaną instytucją, że moja nieobecność nie spowodowała żadnych zahamowań w pracy urzędu, gdyż wszyscy wiedzieli co mają robić – podkreślił starosta i w tym miejscu podziękował swojemu zastępcy, wicestaroście Tomaszowi Lubińskiemu, za sprawne kierowanie pracą urzędu pod jego nieobecność.

Zapowiedź częstszych konferencji
– Wprowadzimy taką zasadę, że częściej będziemy organizować konferencje prasowe, żebyście państwo mieli dostęp do tego co robimy – zapowiada starosta Grabkowski. – Dobrze państwo wiecie, że jak się dużo robi, to się z radością potem o tym czyta, słucha, czy ogląda. My jesteśmy po to, aby dużo robić, państwo od tego, żeby informować o tym mieszkańców. Dzisiaj powiemy przede wszystkim o pieniądzach. Zdobyte unijne dotacje to wielki sukces zespołów naszych specjalistów, a przekłada się on prawie na 100 milionów złotych – rozpoczął swoją finansową prezentację starosta.
Edukacja, komunikacja i transport, to główne dziedziny w które powiat zainwestuje w tym roku miliony złotych, pochodzących z dotacji unijnych, ale też i z programów rządowych

Edukacja
Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, gdzie powstanie m.in. 18 pracowni do nauki zawodu. To ważna inwestycja, gdyż od wielu lat Centrum Kształcenia Praktycznego cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży, ale też i pracodawców, których pracownicy podnoszą tam swoje kwalifikacje. Przewidywana wartość zadania to 32 miliony, z czego dofinansowanie to kwota 17 milionów złotych.
W planach finansowych powiatu przewidziane jest również wsparcie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Drogi i węzły przesiadkowe
Z przedstawionych planów inwestycyjno – finansowych dowiadujemy się, że z rządowego programu przebudowy dróg, na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach i ul. Poznańskiej w Skórzewie, starostwo otrzymało blisko 6 milionów złotych.
Podpisana została umowa z marszałkiem województwa wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy siedmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej Kleszczewo- Zalasewo. Oprócz odnowionej nawierzchni powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ronda, co wpłynie wydatnie na wzrost bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych.
Ma to szczególne znaczenie w obliczu wzrostu liczby mieszkańców Kleszczewa i Swarzędza, co powoduje narastający ruch w kierunku Poznania. W ramach trzech projektów partnerskich, na inwestycje powiązane z węzłami przesiadkowymi przy stacjach kolejowych w Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Kórniku, przy wartości zadania 6,5 milionów złotych, powiat otrzymał 5,4 miliona złotych dofinansowania.

Konieczna współpraca
W swojej wypowiedzi starosta dotknął również tematu współpracy miasta z powiatem w wielu dziedzinach, wśród których jednym z ważniejszych jest problem ograniczenia ruchu samochodowego w mieście a ściślej mówiąc, problem stref niedostępnych dla parkowania samochodów. Ponieważ to skomplikowany temat, jak zresztą wiele innych, związanych ze współfinansowaniem niektórych zadań, ważnym elementem była deklaracja gotowości współpracy ze strony starostwa zarówno z miastem, jak i z Urzędem Marszałkowskim czy z gminami, przy założeniu, że np. udział w wydatkach na inwestycje będzie bilateralny i oparty na wcześniejszym wspólnym porozumieniu, poprzedzonym rzetelnymi wyliczeniami.

Ryszard Bączkowski