Hniwań będzie nowym partnerem Suchego Lasu

Wszystko wskazuje na to, że ukraiński Hniwań będzie kolejnym samorządem zaprzyjaźnionym z Suchym Lasem. W marcu wójt Grzegorz Wojtera ujawnił, że umowa z  ukraińskim miastem  może być podpisana w czerwcu, przed Dniami Suchego Lasu.

Prawdopodobne jest, że z tej okazji, w gminnym święcie uczestniczyć będzie młodzieżowy zespół folklorystyczny z Hniwania, niewielkiego miasta w obwodzie winnickim. Wszystkie te informacje podano w trakcie dwudniowego stażu samorządowców ukraińskich w Suchym Lesie.
Dwuosobowa delegacja przebywała w naszej gminie na początku marca. Burmistrz Wołodymir Kuleszow i przedsiębiorca Juri Łabuniec w ekspresowym tempie, ale dogłębnie zapoznawali się z rozwiązaniami obowiązującymi w gminnej administracji samorządowej, gospodarce komunalnej, w oświacie, kulturze i działalności organizacji pozarządowych. Pytali również w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu o możliwości współpracy samorządów Polski i Ukrainy. Program krótkiej wizyty, która miała charakter stażu, opracowany został przez nasz Urząd Gminy przy współudziale Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy, które reprezentowali Anna Małłek i Marek Jerzyński.

Nas w przeszłości uczono i goszczono
Takimi słowami wójt Wojtera wielokrotnie tłumaczył wizytę ukraińskich gości, dodając że teraz nadszedł czas, abyśmy to my przekazywali wiedzę. Zauważał, że po tę wiedzę burmistrz Hniwania przejechał autem drogę liczącą w jedną stronę prawie 1000 km. Podróż trwała 20 godzin. Przenocował w hoteli i od rana zaczął w Suchym Lesie zapoznawać się z gospodarką komunalną. Najbardziej interesował się utylizacją śmieci. Tłumaczył to przygotowywaną na Ukrainie zmianą przepisów.
– Dotychczas odpady składowano w wykopach, a gdy się one wypełniały, to zasypywano ziemią i  wykopywano następne miejsce pod wysypisko – przyznał. – To się już kończy – podkreślał – bo już właściwie żyjemy na śmieciach. Nowe przepisy, w ciągu 1,5 roku wprowadzają takie uregulowania, jakie obowiązują w tym zakresie już w Polsce.
Drugą dziedziną, której wysłannicy z Hniwania poświęcili najwięcej uwagi, była oświata. Dla jej poznania wizytowali dwie szkoły: filię Szkoły Podstawowej im. Bogusławskiego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. W tym drugim miejscu zaprezentowano im film dotyczący oświaty w gminie.

Problemem są wizy
Osobną sferę możliwych przyszłych kontaktów z mieszkańcami Hniwania omawiano podczas spotkania z organizacjami działającymi na terenie gminy. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. Ryszard Głowacki z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, radny Maciej Jankowiak i Konrad Majewski ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej RED BOX, Henryk Kusza z UKS Gimnazjon Suchy Las, Monika Jabłuszewska z Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie, a także Agnieszka Posavec, Grzegorz Warzybok i Michał Wojtyna z Orkiestry Dęta w Chludowie.
Prezentacje i wymiana poglądów w Urzędzie Gminy dotyczyły zarówno doświadczeń w kontaktach międzynarodowych, jak i możliwości, które powstaną, gdy Hniwań stanie się miastem partnerskim. Wójt Wojtera zauważał przy tym, że rozwijanie kontaktów „burmistrz- burmistrz” to droga donikąd, szansą na owocną współpracę, na przyjaźń, na zrozumienie dają tylko takie kontakty, o których samorząd gminny nic nie wie. Liczą się prywatne spotkania, wzajemne działania towarzystw, szkół, zespołów muzycznych. Tę myśl wójta kontynuowali reprezentanci sześciu organizacji. Mówili o wymianie dzieci i młodzieży, o wspólnych meczach i turystyce, zwłaszcza rowerowej. Podawali przykłady nawiązywania tego typu relacji z  mieszkańcami zaprzyjaźnionych gmin na Zachodzie. Burmistrz Kuleszow wykazywał szczere zainteresowanie propozycjami. Zwracał uwagę jednak na kłopoty wynikające z pozostawania Ukrainy poza granicami UE i z koniecznością uzyskiwania wiz. Problemem są też koszty współpracy. Na Ukrainie samorządy nadal nie posiadają własnych funduszy, więc organizacja zbiorowych podróży np. do Polski jest finansowym wyzwaniem. Olbrzymim przedsięwzięciem jest teraz zapewnienie przyjazdu w czerwcu zespołu młodzieżowego z Hniwania na Dni Suchego Lasu. Artyści mają być gośćmi Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”.
Przedstawiciele sucholeskich stowarzyszeń podpowiadali, by ubiegać się o finanse w  Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży. Zresztą na spotkaniu była też obecna Kamilla Kandulska Gulczyńska, koordynator ds. wymian młodzieżowych Urzędu Gminy. Społecznicy podali również przykład partnerstwa z węgierską gminą Tamasi. To polska strona starała się o dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć. Bywało też, że gratką dla sucholeskich cyklistów była możliwość pojechania rowerami do węgierskich przyjaciół. Można więc podobną eskapadę zorganizować i na Ukrainę.
Burmistrz Kuleszow podkreślał znaczenie, jakie dla mieszkańców ukraińskiego miasta mają międzyludzkie, zagraniczne kontakty i wymiana dzieci oraz młodzieży. Zapewniał, że marcowy pobyt w gminie Suchy Las dostarczył mu wiele wartościowych doświadczeń.

Piotr Górski