Centrum będzie w Złotnikach

Suchy Las jeszcze w tym roku wybuduje centrum przesiadkowe, zakupi cztery autobusy i otrzyma na to wszystko ponad 7,3 mln zł. 

Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Finansowe wsparcie uzyskały gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie. Wartość projektów to ponad 23 mln zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansuje je kwotą 17,4 mln zł.
Przedstawiciele wojewódzkiego samorządu zwracali uwagę, że głównym celem wszystkich projektów, których dotyczy umowa, jest poprawa poziomu jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Realizacja tych zamierzeń ma zmniejszyć ruch samochodowy, a jednocześnie poprawić komfort, atrakcyjność oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego.
Marszałek Woźniak oceniał, że dla mieszkańców przedsięwzięcia współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ tworzą przyjazne warunki przemieszczania się.
– Są to projekty kompleksowe, rozwiązujące w sposób spójny kwestie komunikacji – przekonywał. – Inwestycje obejmują rozbudowę obecnej infrastruktury transportowej, a także zakup nowoczesnego taboru. Każdy z tych projektów poprzedzony był wytężoną pracą beneficjentów i ci, którzy je ukończą są już dziś ludźmi sukcesu.
Także wójt Grzegorz Wojtera nie ukrywał satysfakcji z wysoko ocenionego przez Zarząd Województwa projektu „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”. Szacowana wartość przygotowanego przez gminę projektu to 9 623 075 zł. Przyznane dofinansowanie przekracza 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych (te koszty to ok. 8,5 mln zł), a  mieści się w nich także zakup autobusów.
– Bez unijnego wsparcia budowa centrum przesiadkowego w Złotnikach i poprawa taboru gminnej komunikacji byłaby niemożliwa jeszcze przez wiele lat – podkreślał wójt.

Jedziemy wszyscy do Poznania
Gospodarz gminy jest przekonany, że dofinansowany projekt w znacząco poprawi warunki dojeżdżania mieszkańców gminy do stolicy Wielkopolski. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Złotnikach obejmie parkingi typu Park&Ride, Bike&Ride oraz przeznaczony do bardzo krótkiego postoju Kiss&Ride. W sumie zlokalizowane tam będą nowe miejsca postojowe dla ok. 70 samochodów i 30 rowerów. Wójt zaznacza, że równocześnie wybudowanych zostanie około dwóch kilometrów chodników i dróg pieszo-rowerowych oraz zmodernizowana lub na nowo położona nawierzchnia ulic Łagiewnickiej, Dworcowej i Pawłowickiej. Nie ukrywa, że wszystkie te zamierzenia swe uzasadnienie znajdują w szybkim wzroście liczby mieszkańców Złotnik i Złotkowa.
Wiąże się to z budowanymi tam właśnie osiedlami mieszkaniowymi. To m.in. dla wygody tych mieszkańców inwestycja związana z centrum przesiadkowym obejmie budowę tras dojazdowych, ścieżki rowerowe, a dla bezpieczeństwa, w okolicach dworca w Złotnikach, uruchomiony zostanie monitoring. Uzupełniona zostanie także drogowa infrastruktura techniczna, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie drogowe oraz niezbędne kanały technologiczne. Oprócz tego gmina przystąpiła do prac projektowych związanych z przebudową i modernizacją zabytkowego budynku dworca. Planuje się, że w zrewitalizowanym dworcu znajdą się siedziba straży gminnej, oddział biblioteki oraz miejsce obsługi podróżnych.

Zmiany w gminnej komunikacji
Prezes ZKP Edward Miśko informował, że już niemal pewna jest wymiana czterech wyeksploatowanych autobusów na nowe, spełniające normy ekologiczne. W związku z ogłoszonym przetargiem wpłynęła oferta sprzedaży z firmy Solaris. Umowę prezes Miśko zamierzał zawrzeć na początku kwietnia. Nowy tabor do Chludowa dostarczony zostanie 22 września br. Każdy z tych autobusów jednorazowo pomieści 90 osób.
– Zakupione solarisy to znacząca poprawa warunków podróży, bo to autobusy z wyższej półki – zapewniał prezes Miśko. – Umożliwią one m.in. dokładne liczenie pasażerów i to korzystających z przejazdu nawet tylko na pewnym fragmencie trasy.
Koszt zakupu taboru to ok. 3,5 mln zł. Uruchomienie węzła przesiadkowego w Złotnikach powiązane zostanie ze zmianami w  gminnej komunikacji. W kierunku dworca pojedzie więcej niż dotąd autobusów i  dojdzie do zmiany przebiegu niektórych lini.
– Te cztery nowe solarisy skierowane zostaną na linię 905, co umożliwi dojazd do dworca w Złotnikach – zapewnił Edward Miśko. – Przy dworcu zlokalizowane zostaną także nowe przystanki komunikacji publicznej. Ponadto węzeł przesiadkowy w Złotnikach wyposażony zostanie w elementy inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchem.
Obecnie, ZKP rocznie przewozi 3,1 mln pasażerów.

Koleją bliżej i szybciej
Jak nazwa wskazuje, centrum przesiadkowe umożliwiać będzie zmianę środka komunikacji. W przyszłości pociąg będzie najdogodniejszym środkiem lokomocji łączącym gminę z Poznaniem.
– Właśnie zakończono postępowanie przetargowe związane z gruntowną modernizacją szlaku Poznań- Piła – informuje Zbigniew Wolny z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Prace budowlane w systemie „zaprojektuj- wybuduj” rozpoczną się na przełomie 2017/2018. Kontrakt o wartości ok. 600 mln zł. został podpisany w pierwszej połowie kwietnia. W gminie Suchy Las powstaną dwa nowe przystanki PKP: Osiedle Grzybowo i Złotkowo, a pozostałe będą zmodernizowane. Wszystkie zostaną wyposażone w nowoczesne oznakowanie i oświetlenie, a także czytelny system informacji pasażerskiej. Będą mieć nowe wiaty i wydłużone, a także szersze perony. Dzięki temu na stacjach będą mogły zatrzymywać się dłuższe składy, zwiększy się też komfort pasażerów.
Linia zostanie doprowadzona do stanu umożliwiającego osiągnięcie maksymalnej prędkości przejazdowej 120 km/h. Podróż z Poznania do Piły skróci się o 40 minut. Dziś przejazd pociągiem na tej trasie zajmuje 2 godziny.

Piotr Górski