Nasi krwiodawcy nagrodzeni

Starosta Jan Grabkowski uhonorował najbardziej zasłużonych krwiodawców powiatu poznańskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się działacze HDK PCK Błękitna Kropelka oraz osoby ten klub aktywnie wspierające.

W siedzibie starostwa pojawili się mieszkańcy powiatu wytypowani przez siedem klubów oraz jedno stowarzyszenie. Naszą gminę reprezentował prezes HDK PCK Błękitna Kropelka Paweł Kolosza, działacze tegoż klubu Arkadiusz Mikołajczyk i Tomasz Żytek oraz wspierające klub przedstawicielki samorządu Anna Ankiewicz i Magdalena Przystałowska.
– Chcemy wam podziękować za to, co robicie, bo każda krew jest darem życia – mówił starosta, wręczając medale wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Zygmuntem Jeżewskim i przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Burdajewiczem.
– Wspieramy powiat aktywnie – powiedział nam prezes Paweł Kolosza. – Co roku uczestniczymy w pikniku w Bolechowie, który odbywa się pod auspicjami starosty Jana Grabkowskiego. – Generalnie przeprowadzamy osiemnaście akcji rocznie, a w ubiegłym roku zebraliśmy prawie 300 litrów krwi.
Prezes Kolosza dodał, że klub cieszy się życzliwym poparciem samorządu, w tym przewodniczącej Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód Anny Ankiewicz oraz przewodniczącej Zarządu Osiedla Biedrusko Magdaleny Przystałowskiej.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z Błękitną Kropelką – potwierdza Magdalena Przystałowska. – Nie tylko współpracujemy przy organizacji imprez, ale i popieramy wnioski naszych mieszkańców w sprawie dofinansowania klubu w ramach zadań lokalnych. Naszym zdaniem Błękitna Kropelka na to w pełni zasługuje, ponieważ należy do najaktywniejszych klubów.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w działalności społecznej bardzo ważne jest, gdy nie trzeba martwić się o pieniądze i można skupić całą energię na pracy.
Uroczystość w starostwie uświetnił występ aktorki Magdaleny Pawelec i pianisty Michała Rukszy, którzy zaprezentowali piosenki z recitalu „Cztery strony kobiety”.

Krzysztof Ulanowski