Latem droga rowerowa poprowadzi z Łysego Młyna do Radojewa

O integracji komunikacji gmin sąsiadujących z Poznaniem oraz samego miasta mówił w Suchym Lesie prezes MPK Wojciech Tulibacki. Okazją były przygotowania do podpisania umowy ,,Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las”.

Wszystko to w ramach Poddziałania 3.3.1. ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Efektem tej umowy ma być m.in. ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej łączącej Biedrusko z Poznaniem. Budowa ta umożliwi dojazd jednośladem do przystanku autobusowego i pozostawienie przy nim roweru. Prezes Tulibacki podkreślał, że sprawa ma historyczny wymiar, bo po raz pierwszy MPK przystępuje do inwestycji wspólnie z samorządem gminnym, w tym przypadku Suchego Lasu. Wyjaśniał również, że głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Osiągnie się to poprzez zwiększenie atrakcyjności i  poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego, czyli rowerowego transportu indywidualnego. Inwestycje objęte projektem wpłyną na poprawę warunków podróży pasażerów, jeśli chodzi o czas, komfort, dostępność i bezpieczeństwo.

Rowery są konkurencją
– Oprócz ścieżki rowerowej mieszkańcy Suchego Lasu i innych miejscowości będą mieli do dyspozycji zmodernizowany system informacji przystankowej, bo na trasie PST powstanie 19 tablic z wyświetlanymi wiadomościami a dwa kolejne zainstalowane zostaną na dworcu na os. Sobieskiego – mówił Wojciech Tulibacki.
Ponadto przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów. Prezes Tulibacki przyznawał, że rowery są pewnego rodzaju konkurencją dla autobusów i tramwajów. Rzecz więc w tym, by powiązać te dwa rodzaje transportu.
Obecny na spotkaniu starosta Jan Grabkowski nie ukrywał, że bardzo raduje go współpraca poznańskiego przewoźnika z samorządem Suchego Lasu. Podkreślał, że konieczna jest symbioza stolicy Wielkopolski z otaczającymi ją gminami. Jego zdaniem jest to korzystne dla wszystkich podmiotów kooperujących oraz dla mieszkańców.
– Widać to na przykładzie ścieżki rowerowej – cieszył się starosta. – Sprawy formalne były po stronie powiatu, który występował i załatwił wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje. Kluczowe tu było tzw. ,,Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej”, które zapewnia natychmiastową możliwość przystąpienia do budowy. Szybkość decyzji i uzyskania niezbędnych dokumentów ma decydujące znaczenie przy ubieganiu się o unijne dofinansowanie. To są duże pieniądze, na których każdej gminie powinno zależeć.

Barierki bez przesady
Starosta zapewniał, że kibicuje poznańskiemu MPK i samorządowi Suchego Lasu i dodawał, że latem przejedzie nową ścieżką od Łysego Młyna do Radojewa. Obiecywał również, że nie będzie ona przesadnie ogrodzona barierkami. Będą one tylko tam, gdzie to jest niezbędne.
Wójt Grzegorz Wojtera przypomniał o związanych ze ścieżką problemach. Jak wiadomo, pierwszy odcinek tej trasy miał być gotowy już w 2015 r.
– Spotykamy się dzisiaj – mówił wójt – nie tylko z tego powodu, że sukcesem zakończyła się nasza wspólna aplikacja o unijne dofinansowanie, ale również by podziękować MPK za zaufanie, jakim nas obdarzył. To połączenie rowerowe jest bardzo mieszkańcom potrzebne. Dzisiaj rowerzyści jeżdżą bardzo ruchliwą jezdnią, gdzie jest zwyczajnie niebezpieczne. W dodatku, z jednej strony jest tam teren poligonu, a z drugiej rezerwaty przyrody.

Urzędnicy uzgadniali
Wytyczenie miejsca dla rowerzystów wymagało więc wielu zabiegów i urzędniczych uzgodnień. W pierwszym etapie, do lata 2017 r. powstanie najbardziej kłopotliwy odcinek o długości 1,67 km, łączący Łysy Młyn z przystankiem autobusowym w Radojewie (obsługiwanym przez transport aglomeracyjny). Całkowita wartość tej części zadania wynosi 1 611 300 zł. Gmina Suchy Las na realizację pierwszego etapu inwestycji, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, otrzyma 85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli. ok. 1 369 605 zł. W  kolejnym etapie powstać ma połączenie rowerowe Łysy Młyn – Biedrusko, a koszt budowy tej części ścieżki szacowany jest na 2,5 mln zł. Wójt Wojtera informował, że projekt i aplikacja są już przygotowywane.
Spotkanie w Suchym Lesie o ponad tydzień wyprzedziło parafowanie umowy umożliwiającej realizację projektu. Podpisano ją w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W całości mówi ona o kosztach rzędu 96,8 mln zł, a głównym wydatkiem jest zakup przez MPK 20 niskopodłogowych tramwajów. Kwota unijnego dofinansowania wynosi ok. 67, 2 mln zł. Cały projekt ma zostać zrealizowany do końca 2017 r. Marszałek Marek Woźniak podkreślał, że przedsięwzięcie wspierane unijnymi pieniędzmi to nie tylko zakup tramwajów i  nie tylko szybki i bezpieczny transport publiczny. To również rozwiązanie istotnej sprawy bezpieczeństwa osób korzystających z rowerów. A z punktu widzenia Unii Europejskiej to ważny element obniżenia emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Piotr Górski