Czy w Zielątkowie wyrosną Alpy?

Przed przyjęciem budżetu samorządowcy rozmawiali o przejeździe pod torami na ulicy Sucholeskiej, kładce nad skrzyżowaniem Sucholeskiej i Obornickiej, a także o naszym „Magazynie”.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zakresu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 nie wzbudził wątpliwości żadnego z rajców. Uchwałę przegłosowano jednomyślnie.

Na wysokim poziomie
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera miał wiele ciepłych słów dla projektu uchwały budżetowej:
– Budżet zbudowano na bazie wieloletniego planu finansowego, pewnych programów planistycznych – rozpoczął. – Projekt jest dobry, gwarantujący rozwój i realizację zadań bieżących. Poziom usług komunalnych pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie.
W dalszej kolejności swoje stanowiska przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji. Krzysztof Pilas poinformował, że Komisja Społeczna zaopiniowała budżet pozytywnie.
– Mamy tylko jeden wniosek – dodał. – Proponujemy dołożenie 200 tys. zł dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.
Więcej wniosków miała Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska.
– Proponujemy przeznaczenie 8 tys. zł na odmalowanie elewacji świetlicy w Złotkowie, 10 tys. zł na doposażenie placu zabaw przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie oraz 20 tys. zł na proekologiczne działania edukacyjne, przede wszystkim na walkę ze smogiem – wyliczała Agnieszka Targońska.
W sumie komisja zgłosiła sześć takich wniosków.
– Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego także pozytywnie zaopiniowała budżet – powstał ze swego miejsca Włodzimierz Majewski. – Wnioskujemy jednak o budowę gminnego systemu monitoringu w oparciu o przygotowaną spójną koncepcję dla całej gminy, a także o dofinansowanie konkursu „Bezpieczne wakacje 2017”.
Natomiast Komisja Rewizyjna zaopiniowała budżet pozytywnie i nie zgłosiła żadnych wniosków.

Wystarczy ogólne sformułowanie
Stanowisko wójta w sprawie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych w autopoprawkach do projektu budżetu przedstawiła skarbnik Monika Wojtaszewska:
– Na zadania „Reklamy i publikacje w mediach” na wniosek Komisji Finansowo-Budżetowej mielibyśmy przeznaczyć nie 30, ale 40 tys. zł, a w ramach zadania miałyby zostać ujęte ogłoszenia w „Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy” – rozpoczęła pani skarbnik. – Wójt zgodził się na podwyższenie kwoty, ale nie na zmianę nazwy zadania. Jego zdaniem wystarczy ogólne sformułowanie.
Wójt wyraził natomiast negatywne stanowisko odnośnie zadania „Przejazdy i przejścia pod torami w ciągu ulicy Sucholeskiej”.
– Rada Gminy przyjęła w tej sprawie w 2015 r. uchwałę i zawarła porozumienie z powiatem – wyjaśniła M. Wojtaszewska. – Innymi słowy to z powiatem należy negocjować dalsze postępowanie.
Wójt nie zgodził się też z propozycją, by obniżyć o półtora miliona złotych koszty rewitalizacji stacji kolejowych na trasie Piła – Poznań. Zdaniem wójta niższa kwota nie wystarczy na wykonanie zadania, ponieważ najpierw musimy tę inwestycje sfinansować, a dopiero później aplikować o zwrot środków z Unii Europejskiej, która zamierza zrefundować zadanie w 85 proc.
Następnie przemawiał przewodniczący klubu Gmina Razem Michał Przybylski:
– W sprawie kładki nad skrzyżowaniem ulicy Sucholeskiej i Obornickiej chciałbym wyrazić nasze poparcie dla pana wójta – rozpoczął. – Oddamy głos na nie.
M. Przybylski zgodził się też z tym, że trzeba odłożyć na później sprawę przejścia pod torami na Sucholeskiej.
– Mamy wprawdzie porozumienie pomiędzy gminą i starostą, ale wciąż brakuje porozumienia pomiędzy PKP i Poznaniem – uzasadnił przewodniczący Przybylski. – Może uda się takie porozumienie zawrzeć w 2017 r.?
Koalicja Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem opowiedziała się ostatecznie za rozpoczęciem budowy kontrowersyjnego parku aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie, jednak w bardzo ograniczonym zakresie, a środki zaoszczędzone postulowano przerzucić na budowę dróg w rejonie ulicy Mokrej we wschodniej części Suchego Lasu.

Stara rura nie truje
W kolejnej części sesji rajcy dyskutowali o azbestowych rurach wodociągowych w Golęczewie. Część samorządowców uznała, że rury wymagają wymiany.
– Są już kruche – alarmował radny Zbigniew Hącia. – Od 16 lat mówimy, że są do wymiany. Aquanet jest jednak oszczędny.
– Nie ma projektu wymiany rur, a rury azbestowe nie zanieczyszczają wody – uspokajał wójt Grzegorz Wojtera. – Jestem przekonany, że Aquanet podjął swoją decyzję rozważnie. Wymiana każdego odcinka połączona jest z przeprowadzeniem odpowiednich badań.
– Czy ktoś z nas chciałby jednak świadomie korzystać z wody z tego wodociągu? – zadał pytanie Włodzimierz Majewski.
– Takie stawianie sprawy może tylko podkręcać emocje – zaprotestował gospodarz gminy. – Mógłbym bowiem zapytać na odwrót – Czy nowoczesne rury z tworzyw sztucznych są na pewno bezpieczne? Przecież wytworzono je z ropy naftowej. A co do azbestu, to owszem, jest on niebezpieczny, ale nie pod ziemią, lecz wtedy, gdy styka się z powietrzem.
W dalszej kolejności Wysoka Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą budżetową wraz ze zmianami. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, a wynik głosowania nagrodzono oklaskami.
Po uporaniu się z kwestiami budżetowymi, rajcy pochylili się jeszcze nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – Węzeł Przesiadkowy.
– Plan jest świeżym produktem – zauważył radny Dariusz Matysiak. – Możemy nie znać więc jeszcze wszystkich uwag, być może te wysłane pocztą jeszcze nie dotarły – zatroszczył się.
– Sprawdzaliśmy pocztę jeszcze dziś, nic nie wpłynęło – uspokoił wójt Wojtera. – Chciałem natomiast państwa poinformować, że nieodpłatnie nabyliśmy od PKP działkę związaną z węzłem.
W dalszej części sesji wójt oświadczył z dumą, że wykonany przez grupę 2 AH projekt wiaty przystankowej Suchy Las – kościół zwyciężył w konkursie międzygminnym.

Szemrany element rozbebesza
Pod sam koniec sesji Krzysztof Pilas powrócił do problemu pojemników na używaną odzież.
– Chodzi mi zwłaszcza o pojemnik przy ulicy Borówkowej – sprecyzował. – Nieopodal nocuje szemrany element i to najprawdopodobniej ten element rozbebesza odzież. Może najprościej by było, gdyby kontener zniknął? – podsunął.
Inny problem występuje w Zielątkowie, gdzie wywrotki nawiozły ziemi na plac.
– W tej chwili cały plac jest już zasypany ziemią – załamuje ręce sołtys Regina Roszczyk. – Za chwilę nam się w Zielątkowie Alpy zrobią, a rolnicy na swoje pola nie dojadą…
Ponieważ sesja miała miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zakończyła się życzeniami.
– Zdrowych, spokojnych świąt – rozpoczął Michał Przybylski. – Odpocznijcie od spraw samorządowych, zdystansujcie się, nabierzcie sił na 2017 r.
– Pamiętamy o Joannie Nowak – podkreśliła przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach. – Życzymy jej wszystkiego, co najlepsze. Wracaj do nas jak najszybciej.
Przypomnijmy, że sekretarz gminy Joanna Nowak jest poważnie chora…
Życzenia złożył też wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Hącia, który przy okazji zapewnił, że brać strażacka będzie przez cały okres świąteczny czuwała.

Krzysztof Ulanowski