Weź udział w warsztatach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie prosi o kontakt osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie gminy i zainteresowane udziałem w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Do ośrodka mogą się też zgłosić bliscy takich osób.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, będących w wieku aktywności zawodowej, które dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w takich warsztatach.
Do sekretariatu  Ośrodka Pomocy Społecznej można zgłaszać się w dni powszednie. W poniedziałki ośrodek czynny jest w godzinach 8.00 – 17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 612500360.  Należy wziąć ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Pracownicy ośrodka czekają na was do 31 marca br.

Redakcja