Sucholeska debata o szkolnictwie

Ustawa o reformie dotyczącej edukacji, na etapie jej przygotowywania wzbudzała bardzo wiele kontrowersji. Jednak z chwilą podpisania jej przez prezydenta na początku stycznia, stała się  faktem.

Na ile powrót do systemu sprzed lat zasługuje na miano reformy, to już osobne rozważanie. Nie zmienia to jednak faktu, że przed samorządami pojawiło się niełatwe zadanie organizacji szkolnictwa na terenie gmin. Trwają przygotowania projektów organizacji szkół.
W gminie Suchy Las debata na ten temat odbyła się 25. stycznia w Centrum Kultury, a całość spotkania z mieszkańcami gminy prowadził osobiście wójt Grzegorz Wojtera.
– Po podpisaniu ustawy przez pana prezydenta, już nie musimy się zastanawiać czy, lecz raczej zastanowić się wspólnie jak to przeprowadzić na terenie naszej gminy, mając przede wszystkim na uwadze naszą młodzież i to jest celem naszego dzisiejszego spotkania – rozpoczął debatę wójt.
– Uspołecznienie procesu decyzyjnego i przeanalizowanie przygotowanych wariantów przez nas wszystkich jest niezmiernie ważne, bo będziemy mieli wtedy pewność, że wybraliśmy wariant najlepszy. Od wielu lat staramy się zapewnić jak najlepsze warunki w naszych szkołach. Do wielu dobrych stron zaliczam mocne środowisko rodzicielskie, dobrą bazę oświatową, doskonałą kadrę nauczycielską w naszych szkołach wszystkich szczebli oraz to, co jest niezmiernie ważne, demografię, gdyż jesteśmy jako gmina w tej szczęśliwej sytuacji, że na pewno nie będziemy zamykać szkół i nie będziemy zostawiali pustych budynków po szkołach, a przecież jest wiele gmin w Polsce, które będą się borykały z tym problemem przy przekształceniach – zapewnił wójt. Następnie przedstawił dwa warianty dotyczące organizacji szkół w gminie Suchy Las.

Do rozważenia dwie opcję
Wariant pierwszy zakłada dwie ośmioletnie szkoły podstawowe, jedna przy ul. Szkolnej, druga przy ul. Poziomkowej.
Wariant drugi to jedna duża szkoła podstawowa, która miałaby się mieścić w trzech budynkach: przy ul. Szkolnej, w budynku dotychczasowego gimnazjum przy ul. Poziomkowej oraz przy ul. Konwaliowej. W Biedrusku i Chludowie, zdaniem kierownik Referatu Oświaty i Sportu w  Gminie Suchy Las Violetty Pałącarz zmiany będą najprostsze, gdyż z mocy ustawy zespoły szkół muszą być przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, podczas gdy gimnazja zostaną do roku 2019 wygaszone.
Jak poinformował wójt Wojtera, oba te warianty pozwalają na podstawie podpisanego przez niego listu intencyjnego na utworzenie liceum ogólnokształcącego w Suchym Lesie. Zdaniem wójta pozwala na to zarówno potencjał, jaki jest w gminie, tj. demografia, dobra baza, renoma sucholeskich szkół, doskonała kadra nauczycielska, jak i głosy mieszkańców, które się w tym temacie pojawiły. W latach 2017 – 2019 liceum mogłoby funkcjonować w budynku dotychczasowego gimnazjum. Po roku 2019 w przypadku pozytywnego naboru, liceum mogłoby zostać przeniesione do budynku przy ul. Konwaliowej.
Kończąc prezentację projektu, wójt Wojtera poprosił mieszkańców o składanie drogą mailową opinii na temat projektu na jego ręce do dnia 8. lutego 2017. Następnie z pomocą kierownik Referatu Oświaty i Sportu Violetty Pałącarz odpowiadał na rozliczne pytania i wątpliwości osób zebranych na debacie, a byli to w przytłaczającej większości rodzice uczniów, których te przekształcenia dotyczą, więc pytania były równie rozliczne, co szczegółowe.

Trzeci wariant
Pojawił się również projekt trzeci, autorstwa radnego Krzysztofa Pilasa, sytuacja jednak stała się nieco kłopotliwa, gdy radny Michał Przybylski poprosił o udostępnienie sprzętu audiowizualnego, celem jej przedstawienia. Nie uzyskał jednak na to zgody moderatora, gdyż wójt uznał, że dzisiejsza debata ma na celu przedstawienie dwuwariantowego projektu jego autorstwa i debata zwołana została z jego inicjatywy. Zdaniem wójta prezentowanie dodatkowych projektów (w dodatku wcześniej z nim nie uzgodnionych), wprowadziłoby chaos i byłoby dla zebranych na debacie tylko utrudnieniem. – Natomiast z pełną powagą wezmę pod uwagę państwa wariant, jeśli wpłynie do mnie jako opinia – skonkludował wójt.

Co dalej
Proces decyzyjny jest rozłożony na kilka etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie uchwały Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania szkół do nowego systemu, którą będzie opiniowało Kuratorium Oświaty. Jeśli opinia będzie pozytywna, do 31 marca Rada Gminy będzie musiała podjąć drugą uchwałę, już ostateczną.

Dominacja optymizmu
– Myślę, że politycy zrobili nam niedźwiedzią przysługę – powiedział radny Krzysztof Pilas. – Oni uchwalili ustawę, ale regulacje na dole to my musimy wprowadzić, a potem złość niektórych rodziców skupia się głównie na nas. Ale myślę, że sobie poradzimy, a dzisiejsza debata jest dobrym rozwiązaniem, gdyż poznajemy opinię mieszkańców gminy.
Dobrej myśli jest również dyrektor Gimnazjum w Suchym Lesie Jarosław Krajewski, który nie ukrywa, że niepokój związany ze zmianami oczywiście istnieje, ale ta debata powoduje przekonanie, że konsensus w tej sprawie jest możliwy.

Ryszard Bączkowski