Jubileuszowa „Przynęta”

To kolejny jubileusz, w jakie obfitował rok 2016 w gminie Suchy Las. Członkowie sucholeskiego Koła Wędkarskiego „PRZYNĘTA” 12. listopada 2016 r. obchodzili w Restauracji „Skaczący Młyn” uroczystą konferencję, poświęconą obchodom 45-lecia samodzielnego istnienia Koła (wcześniej była to sekcja w Kole Jeżyce). Gratulacjom, podziękowaniom, refleksjom i wspomnieniom nie było końca.

Powitania dokonał prezes Koła Wędkarskiego nr 122, Mikołaj Rybarczyk. Wśród zaproszonych gości powitał m.in. prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Poznań Jerzego Musiała oraz wiceprezesa Ryszarda Pawlaka, zastępcę wójta gminy Suchy Las Marcina Bulińskiego, Roberta Kowalewskiego wraz ze współpracownikami z Gospodarstwa Rybackiego Skoki, przedstawicieli zaprzyjaźnionego Koła nr 144 „Juvenia”, oraz naszą redakcję.
Po wzniesionym przez prezesa toaście, głos zabrał prezes PZW Okręgu Poznańskiego Jerzy Musiał, który dziękując za zaproszenie powiedział: – Gratuluję wam koledzy i dziękuję za to, że w ogóle jesteście i tak prężnie działacie, dbając o korzenie. Życzę wam przysłowiowych stu lat działalności i w wasz setny jubileusz chciałbym się również z wami spotkać, ale pewnie nie doczekam – żartował prezes. Zupełnie już poważnie odczytał list gratulacyjny, w którym życzył wielu pięknych przeżyć nad wodą, oraz zadowolenia z pasji wędkarstwa, gdyż jest ono doskonałą formą wypoczynku oraz doskonalenia umiejętności obcowania z przyrodą, a takie właśnie umiejętności posiadają wszyscy wędkarze. – Czerpcie z wędkarstwa siły do pracy zawodowej i społecznej, bowiem bez entuzjastów wędkarstwa nie będzie Polskiego Związku Wędkarskiego – powiedział prezes.

Medaliści są wśród nas
– Miłą niespodziankę naszemu Związkowi sprawił wasz członek, kolega Paweł Adamowicz, który w tym roku został mistrzem Polski w wędkarstwie karpiowym – zakomunikował prezes Musiał i wręczył zwycięzcy przygotowany na tę okazję dyplom, oczywiście ze złotą rybką, a Paweł Adamowicz obiecał zawiesić go na honorowym miejscu. Oprócz dyplomu prezes Musiał wyróżnił Pawła Adamowicza honorową odznaką „Za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego”, przyznaną mu przez PZW Okręg w Poznaniu.
Następnie głos zabrał zastępca wójta gminy Suchy Las Marcin Buliński, który przeprosił w imieniu wójta Wojtery za to, że nie mógł osobiście wziąć udziału w uroczystości jubileuszowej i odczytał od niego okolicznościowy list, w którym wójt gratulował członkom Koła Wędkarskiego Suchy Las dostojnego jubileuszu. – Działając już prawie od półwiecza oraz podejmując liczne inicjatywy na rzecz przede wszystkim wędkarzy, ale również pozostałych mieszkańców gminy, staliście się ważnym ogniwem społecznej aktywności na terenie naszej gminy. Warta podkreślenia jest duża liczebność waszej organizacji, a także fakt, że poza popularyzacją wędkowania zajmujecie się również działaniami edukacyjnymi wśród dzieci i młodzieży oraz promowaniem postaw ekologicznych i aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto należy zaznaczyć, że uczestnicząc w zawodach odbywających się w różnych zakątkach Wielkopolski, znakomicie reprezentujecie i promujecie naszą gminę – napisał m.in. wójt Wojtera. – Widać, że nie tylko na trenie Wielkopolski, ale również w całym kraju – dodaje od siebie wicewójt Buliński, nawiązując do mistrzowskiego sukcesu Pawła Adamowicza, a wójt Wojtera w końcowych słowach swojego listu gratulacyjnego wyraził przekonanie, że aktywność członków Koła, oparta na wieloletnich tradycjach, będzie się rozwijała równie dynamicznie jak do tej pory. Swój list wójt zakończył życzeniami dobrego zdrowia dla wszystkich członków Koła, a także satysfakcji z podejmowanych społecznych inicjatyw.
Następnie głos zabrał radny Dariusz Matysiak i odczytał list przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Salwy-Haibach, która oprócz gratulacji i życzeń wyraziła swoje uznanie dla wszystkich członków Koła za zaangażowanie w pracę związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz podziękowała za znakomitą współpracę z samorządem gminnym.
Bardzo miłym akcentem było wręczenie na ręce prezesa Mikołaja Rybarczyka okolicznościowej statuetki od członków zaprzyjaźnionego Koła Wędkarskiego „Juvenia”.

Moda na dobrą zmianę
A potem przyszedł czas na podziękowania.
Przedtem jednak prowadzący uroczystość prezes Mikołaj Rybarczyk podzielił się z zebranymi kilkoma refleksjami. – Mamy ostatnio taką modę na dobrą zmianę – rozpoczął swoje wystąpienie. – U nas ta dobra zmiana trwa od 45 lat. Każdy nowy zarząd, każdy nowy członek, który przychodzi do nas, coś z sobą wnosi i z każdym rokiem rozwijamy się. Dzięki uprzejmości gminy a także nadleśnictwa, nasze Koło przeżywa renesans. Liczba członków zwiększyła się blisko dwukrotnie, liczba imprez – 4 krotnie. W sezonie letnim spotykamy się już średnio co dwa tygodnie, a frekwencja zawsze jest wysoka. Chcę za to podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Sytuacje jakie miały miejsce w tym roku, krzepią i motywują nas do dalszego działania. Przypomnę tylko, że na zwołanym przez zarząd czynie społecznym pojawiło się ponad 100 osób, dzięki czemu w zaskakująco krótkim czasie zdołaliśmy uporać się z tym, co nam wyrządziły dziki wokół naszego terenu. Optymizmem napawa nas napływ nowych członków. A teraz czas na podziękowania tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do sukcesów naszego Koła – zakończył swe refleksje przewodniczący.

Wzajemne podziękowania
Jako pierwsza pamiątkowa statuetka i dyplom z podziękowaniem za współpracę i pomoc w rozwoju Koła, z rąk prezesa Rybarczyka powędrowała do prezesa PZW Okręgu Poznań Jerzego Musiała, który z kolei honorową powiększoną odznakę „Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego” dla Urzędu Gminy Suchy Las przekazał na ręce wicewójta Marcina Bulińskiego. Należy podkreślić, że odznaka powiększona, nadawana jest w nadzwyczajnych przypadkach.
– Podpisałem niedawno kolejną umowę na zarybianie, więc ryby będą – zapewnił z uśmiechem Marcin Buliński.
Kolejne podziękowania przekazane zostały dla Rady Gminy Suchy Las, dla Gospodarstwa Rybackiego SKOKI, dla zaprzyjaźnionego Koła Wędkarskiego nr 144 „Juvenia”, oraz dla wiceprezesa Okręgu Poznań PZW Ryszarda Pawlaka, który notabene od 2016 roku został członkiem Koła „Przynęta”.
Jak zwykle takim okazjom towarzyszą również chwile wzruszenia. Takim właśnie akcentem były gratulacje prezesa Rybarczyka dla najstarszego wędkarza w Kole, pana Hieronima Jankowskiego. Sucholeski nestor wędkarstwa szczyci się tym, ze ma 90 lat, a wędkuje od dzieciństwa. I choć początkowo udało mu się zaszczepić wędkarskiego bakcyla swoim wnukom, to jednak jak twierdzi, największego sojusznika w swoim hobby miał zawsze w małżonce.
Jeszcze wielu lat w zdrowiu i z wędką w dłoni Panie Hieronimie!
A Członkom Koła nr 122 „PRZYNĘTA” w Suchym Lesie życzymy dużo zdrowia. Bo dalszych sukcesów jesteśmy pewni!

Ryszard Bączkowski