Modlili się pod figurą

W Golęczewie tradycyjnie uczczono Święto Niepodległości pod figurą NMP. Zebrali się tam nie tylko mieszkańcy wsi. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu. Tymczasem Suchy Las doskonale się bawił na koncercie znakomitej Renaty Przemyk.

Zawyła syrena, wystąpiły poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta Chludowo zagrała hymn, a uczniowie Wiktor i Damian odczytali patriotyczne wiersze. Deklamacji wysłuchał spory tłum mieszkańców Golęczewa. Przybyłych powitała prowadząca uroczystość Danuta Kamińska, kierownik szkoły w Golęczewie.
– Witam radne powiatowe Grażynę Głowacką i Ewę Kuleczkę-Drausowską – wymieniała. – Witam wójta Grzegorza Wojterę, zastępcę wójta Marcina Bulińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Hącię, ks. proboszcza Krzysztofa Andrzejewskiego z Soboty, a także przedstawicieli samorządu pomocniczego, dyrektorów szkół i strażaków. Witam was w dniu, który jest znakiem wiary i zwycięstwa. Rok 1918 był przełomowy w dziejach Polski, po 123 latach nasz kraj odzyskał niepodległość – przypomniała.
– Oddajmy hołd pamięci tym, którzy zapłacili cenę życia za naszą wolność – apelowała z kolei Maria Bajer, prezes Stowarzyszenia Golęczewian. – Dziś symbole czy mundury niepodległego państwa traktujemy jako coś oczywistego, ale przecież nie zawsze tak było. Historia potrafi czasem bardzo szybko zmienić rzeczywistość wokół nas…
– Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją pielęgnować – zgodził się ze swoją przedmówczynią wójt Wojtera.
Gospodarz gminy zastanawiał się też głośno, czy w 1918 r. zwyciężyła dyplomacja czy heroizm. I doszedł do wniosku, że niepodległości nie zawdzięczamy ani pojedynczemu wydarzeniu, ani jednemu człowiekowi.
– Pamiętajmy o wszystkich, o Piłsudskim, Dmowskim, Korfantym, Witosie i Daszyńskim – apelował.
Po przemówieniach ksiądz Krzysztof Andrzejewski odmówił modlitwę, a następnie nauczyciel Marian Bajer odczytał apel poległych, w ramach którego wspomniał konfederatów barskich, uczestników powstań narodowych i Wiosny Ludów, wojny polsko-bolszewickiej, obu wojen światowych, pomordowanych więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów, a także ofiary stanu wojennego. Nie zapomniano wymienić też poległych i zamordowanych mieszkańców Golęczewa.
Pod koniec uroczystości wójt Wojtera i delegacje poszczególnych instytucji oraz organizacji złożyły kwiaty, a zebrani zaintonowali pieśń „Boże coś Polskę”.
Tego samego dnia rozśpiewane było nie tylko Golęczewo, ale i Suchy Las. Nasze Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną odwiedziła bowiem znakomita pieśniarka Renata Przemyk, która wystąpiła z recitalem pod nazwą „The Best Of”. W ten sposób uświetniła 25-lecie swojej działalności artystycznej i dziesięć wydanych krążków. Przypomnijmy, że na początku lat 90. XX w. pani Renata przebojem zdobyła polską scenę muzyczną za pomocą takich hymnów jak „Babę zesłał Bóg” czy „Protest Dance”. Wciąż popularnych hymnów, dodajmy. Nic więc dziwnego, że na koncert artystki ściągnęły tłumy.

Krzysztof Ulanowski