Ćwierć wieku Leśnych Ludków

W październiku miały miejsce uroczyste obchody 25-lecia przedszkola „Leśne Ludki” w Suchym Lesie. W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Oprawą artystyczną zajęli się mali podopieczni.

Zebrani goście zostali przywitani piosenką „Leśne Ludki”, która pełni rolę hymnu przedszkola. Następnie mieliśmy okazję podziwiać popisy taneczne przedszkolaków. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się występ inspirowany kulturą hip-hopu. Młodzi artyści zostali nagrodzeni zasłużonymi oklaskami. Reżyserkami widowiska były przedszkolanki.

Goście, goście
W obchodach uroczystego jubileuszu przedszkola wzięło udział wielu gości. Przywitała ich dyrektor Agnieszka Michalak. Przybyli zastępca wójta Marcin Buliński, kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Violetta Pałącarz, radna powiatu poznańskiego Grażyna Głowacka, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las Michał Dziedzic oraz wielu innych. Wszyscy przybyli w znakomitych nastrojach i odświętnych strojach. Złożyli na ręce pani dyrektor prezenty i życzenia. Na uwagę zasługuje tutaj obraz maskotki gminy Suchy Las, „Lesia”.
W ramach wprowadzenia pani dyrektor przypomniała historię placówki. Ma ona znacznie więcej niż 25 lat. Sucholeskie przedszkole swoje początki ma w roku 1946. Nie miało stałej lokalizacji, swojej gościny udzielały przedszkolu pełniła kaplica i szkoła podstawowa. Instytucja borykała się z wieloma problemami natury technicznej. Dopiero w roku 1972 placówka uzyskała dostęp do instalacji sanitarnej. Wcześniej woda dostarczana była służbowym rowerem. Społeczny Komitet Budowy Przedszkola został zawiązany 26 marca 1985 roku. Prace ruszyły w maju 1988 roku a zakończone zostały w kwietniu 1991. Przedszkole w nowym budynku zaczęło działać 2 września 1991 roku. Otrzymało nazwę „Leśne Ludki”. Duża liczba chętnych zmusiła władze gminy do rozbudowy budynku. Miało to miejsce w latach 2007-2008. Dziś do „Leśnych Ludków” uczęszcza 275 podopiecznych. Podzieleni są oni na 11 grup.

Wstaje się trudno
Wykorzystując chwilę wolego czasu wybrałem się do grupy sześciolatków. Dowiedziałem się, że w przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny. Zostałem bardzo serdecznie przyjęty. Dowiedziałem się, że prowadzone są zajęcia obejmujące naukę czytania i pisania. Chętni mogą brać udział w lekcjach języka angielskiego. Dzieci z chęcią odpowiadały na moje pytania. Dowiedziałem się, że lubią chodzić do przedszkola, ale największy problem sprawia im poranne wstawanie. Czy nie wydaje się to znajome?
Pani dyrektor sprawuje swoją funkcję od roku 2002. W rozmowie z nami zaznaczyła, że placówka cieszy się dużym zainteresowaniem. Chętnych jest więcej niż wolnych miejsc. Suchy Las prężnie się rozwija. Może to skutkować jeszcze większym zapotrzebowaniem ze strony rodziców.
Kierownik referatu, Violetta Pałącarz, podkreśliła, że „Leśne Ludki” to najlepsze przedszkole w gminie.

PS