Kulturalne jubileusze

11 września w godzinach wieczornych mieszkańcy
Suchego Lasu mogli z szeroko otwartymi oczami patrzeć, jak Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zamieniają się w miejsce, gdzie rozgrywa się coś na wzór lokalnej, małomiasteczkowej gali. 25-lecie to przecież ważny jubileusz. A za przeszklonymi automatycznymi drzwiami… goście ubrani w swoje najlepsze kreacje, kwiaty, czerwony dywan i szampan zakrapiany łzami wzruszenia.

Siadam w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej, kładę na kolanach otwarty notatnik i rozglądam się dyskretnie. Faktycznie – spośród przybyłych na uroczystość 25-lecia Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie wyłapuję wiele znanych w lokalnym życiu nie tylko kulturalnym osób. Na widowni zasiedli między innymi dyrektor departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Lena Bednarska, wójt Grzegorz Wojtera, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, a także radni, dyrektorowie szkół, przedszkoli, jednostek gminnych oraz wiele innych postaci. Nie mogło zabraknąć również naszej redaktor Agnieszki Łęckiej. Każdy z gości otrzymuje przy wejściu książkę „Kulturalny mikrokosmos”, wydaną specjalnie z tej Notuję jak najszybciej i w duchu dziwię się, że z długopisu nie leci jeszcze dym. Dyrektor Urszula Habrych przyjmuje kwiaty i gratulacje, po czym wchodzi na scenę. Rozpoczyna się część oficjalna.

Do rychłego zobaczenia

Na początku swojej przemowy dyrektor (która ze względu na sprawowanie funkcji od samego początku również obchodzi jubileusz!) pokrótce przybliża wszystkim zgromadzonym historię nie tylko miejsca, w którym obecnie się znajdują, ale i starej siedziby przy ulicy Bogusławskiego. Z każdą datą wiąże się konkretne, odległe i jednocześnie bliskie jej  wspomnienie. Rok 1948 – powstanie biblioteki. 1991 – dołączenie do niej ośrodka kultury.
14 września przed trzema laty – oddanie do użytku obecnej siedziby.

Urszula Habrych podkreśla, że uznaje jedno podstawowe działanie: sukcesy to ludzie. Dyrektor wykorzystuje też swoje przemówienie na przedstawienie całego zespołu, bo choć intensywne funkcjonowanie miejsca i stała motywacja do rozwoju są niezwykle istotne, to – jak sama przyznaje – właśnie ten interdyscyplinarny zespół zapewnia tak żywą działalność kulturalną w gminie. Jak słyszą zebrani: „podziękowania dotyczą prawie każdej osoby w tej sali!”. Całość kończy się dość zaskakująco – dyrektor Urszula Habrych ociera łzy wzruszenia i oznajmia, że po 25 latach swojej misji – bo w takich właśnie kategoriach postrzega sprawowane stanowisko – odchodzi i ustępuje z dyrektorskiego fotela.

Kultura niejedno ma imię

Podczas uroczystości zostają również ukoronowane 25-letnie wysiłki, które przez wszystkie lata miały na celu zwiększanie aktywności lokalnej sfery kulturalnej. Na ręce dyrektor Habrych przekazane zostają kolejno list gratulacyjny (przez wójta i przewodniczącą rady Gminy) oraz odznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego (przez Włodzimierza Mazurkiewicza). Ze sceny padają sformułowania zakrawające niemal na pewną filozofię kultury. Kultura ma według tych słów dzielić się na dwa znaczenia: sens instytucjonalny spotyka się tam z szeroko pojętą kulturą osobistą. Idąc dalej – kultura ma sprawiać, że na świat patrzymy szeroko otwartymi oczami, a sama działalność sucholeskiego Centrum Kultury wraz z Biblioteką Publiczną – owocować. Cała uroczystość kończy się występem Lecha Bałabana wraz z Kwartetem Złotnickim oraz bankietem. Tego wieczoru wszyscy mamy prawo się bawić. Świętujemy 25-lecie, które chyba faktycznie potwierdza, że inwestycja w kulturę oznacza inwestycję w społeczeństwo.

Małgorzata Pelka