Zmiana władz w poznańskich uczelniach

Rektorskie insygnia w nowych rękach

W wielu publicznych uczelniach Poznania, z końcem sierpnia, rektorską władzę przejęły nowe osoby. Zgodnie z akademicką demokracją rektorem można być nie dłużej niż dwie, 4-letnie kadencje i każdorazowo trzeba wygrać wybory. Właśnie teraz widoczne są efekty tych procedur.
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z gabinetem zajmowanym przez osiem lat pożegnał się ceniony  prof. Bronisław Marciniak. Zastąpił go prof. Andrzej Lesicki.  Sprawowanie funkcji rektora Uniwersytetu Artystycznego (UAP) rozpoczął prof. Wojciech Hora, Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) –  prof. Maciej Żukowski, Uniwersytetu Medycznego (UMP) –  prof. Andrzej Tykarski, Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) – prof. Jan Pikul, a Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) – prof. Dariusz Wieliński. Studenci nowych rektorów – w gronostajach i  ze stosownymi insygniami – po raz pierwszy zobaczyli  na początku października w trakcie uroczystych inauguracji roku akademickiego. Tymczasem prof. Marian Gorynia, ustępujący rektor UEP, uważa, że wtedy nowy włodarz uczelni już jest mocno przepracowany, bo  musi dopełnić wszystkie administracyjno-prawne procedury z przejęciem olbrzymiego przedsiębiorstwa, jakim jest każda uczelnia . Ma więc – zazwyczaj – za sobą najintensywniejszy miesiąc pracy w swej karierze. Biorąc to pod uwagę, prof. Gorynia uznał, że  31 sierpnia, ostatni dzień sprawowania przez niego  władzy,  jest właściwy do przekazania kolejnemu rektorowi – prof. Maciejowi Żukowskiemu – nowego symbolu: ,,klucza do uczelni” (nie ma do niego zamka). Wręczenie,  którym  zamknął swój rozdział sprawowania funkcji i jednocześnie otworzył w historii uczelni nowy etap – swego następcy, było okazją do podsumowań i nakreślenia planów. Prof. Gorynia  przypomniał, że w trakcie dwóch kadencji przewodniczył  w sumie 237 posiedzeniom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz 102 obradom Senatu UEP i pozostawia uniwersytet w znakomitej sytuacji materialnej, organizacyjnej oraz lokalowej (nowy gmach w centrum Poznania). Nowy rektor – prof. Maciej Żukowski – pełnił w tym czasie funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Nic więc dziwnego, że właśnie w zwiększeniu współpracy z zagranicą i liczniejszej niż dotąd obecności studentów obcojęzycznych w murach UEP widzi remedium na największe obecne wyzwanie, jakim – jego zdaniem – jest niż demograficzny. Dziś uczelnia na studiach stacjonarnych kształci ok. 220 obcokrajowców. Studiują tu m.in. obywatele Białorusi,  Francji, Hiszpanii, Indii, Nepalu, Turcji i Ukrainy.

– Oczywiście mamy takie kraje o których studentów szczególnie zabiegamy – zaznacza nowy rektor UEP. Są głównie państwa  Europy Wschodniej, Azji, ale  też chcemy zwiększyć liczbę studentów z krajów afrykańskich. Problemem nie tylko naszym, ale i innych polskich uczelni, jest kwestia wiz dla takich potencjalnych żaków – podkreśla prof. Żukowski.

UEP w tym roku świętuje 90-lecie swej działalności. Pierwsza inauguracja roku akademickiego, wtedy w prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, odbyła się  12 października 1926 r. Dzisiaj oferta tej uczelni obejmuje 16 kierunków studiów, w tym trzy w języku angielskim. Kształci się tu ok. 11 tys. studentów i doktorantów.  Uroczystość przekazania symbolicznego ,,klucza” zwieńczona została jedną z najstarszych uczelnianych tradycji – na ścianie Starej Sali Senatu, w poczcie wszystkich osób kierujących w przeszłości uczelnią,  umieszczono portret odchodzącego rektora – prof. Mariana Goryni.

Piotr Górski