Bóg w życiu przedsiębiorcy

Konferencja „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”  to jeden z punktów obchodów okrągłej, 1050 rocznicy chrztu Polski. Cel spotkania to m.in. ukazanie konieczności budowania przedsiębiorstwa na wartościach chrześcijańskich.

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, a współorganizatorami Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res. Patronat strategiczny objęła Firma Krystyna Janda Sp. z o.o. Gościem specjalnym z zagranicy będzie Frank Brandenberg, prezes Organizacji Chrześcijańskich Przedsiębiorców z Niemiec.

Umocnienie w wierze

Cele konferencji to umocnienie przedsiębiorców w wierze w Jezusa Chrystusa, ukazanie konieczności budowania przedsiębiorstwa na wartościach chrześcijańskich, integracja lokalnego środowiska katolickich przedsiębiorców, inspiracja przedsiębiorczymi katolikami zza granicy, zjednoczenie różnych organizacji skupiających przedsiębiorców katolickich.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli cztery tematy do rozmowy. Po pierwsze Bóg. Uczestnicy skupią się na praktyce prymatu Boga w życiu przedsiębiorcy. Dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Temat drugi to rodzina. Rozmowa dotyczyć będzie problemu więzi małżeńskich i rodzinnych wśród przedsiębiorców. Dyskusję poprowadzi małżeństwo przedsiębiorców: Lidia i Zenon Kufel z Trójmiasta. Temat trzeci to firma. Przedsiębiorcy zapoznają się z możliwościami praktycznego wdrożenia Bożych wskazówek dotyczących działalności gospodarczej. Temat zaprezentuje Jarosław Cybulski, prezes i współwłaściciel firmy Krystyna Janda Sp. z o.o. Temat czwarty to hojność. Jego wagę ukażą Wojciech Nowicki, Tomasz Desko i Jerzy Mika.

Deklaracja jedności

W ramach Wielkiego Forum Przedsiębiorców przedstawione zostaną wybrane środowiska przedsiębiorców oraz podejmowane przez nich i ich duszpasterzy pomysły i inicjatywy. Podczas konferencji każdy z uczestników będzie mógł, jako wyraz wolnej woli, podpisać Deklarację Jedności Przedsiębiorców.

Konferencja odbędzie się 5 i 6 listopada br. w Auli Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. Świętego Stanisława Kostki oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

Wydarzenie objęła swoim patronatem redakcja „Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy”.

Szczegóły u Karoliny Krzywdy (rejestracja@brfh.pl, tel. 603 728 848) oraz na stronie www.brfh.pl.

Redakcja