Wszystkie drogi prowadzą do Złotnik

W lipcu br. zakończyła się realizacja przez PTB NICKEL Sp. z o.o. pierwszego etapu inwestycji w zakresie budowy ulic w Złotnikach.

W ulicy Zielonej oraz Radosnej wybudowano kanalizację deszczową wraz z chodnikami i jezdnią. Ponadto kolektor kanalizacji deszczowej wprowadzono w ulicę Wrzosową, Bluszczową oraz Kwiatową.
W związku z tym, w imieniu wszystkich mieszkańców, serdecznie dziękuję pracownikom Firmy PTB NICKEL za profesjonalną, pełną zaangażowania i zrozumienia postawę podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Jest oczywiste, że prace budowlane w zakresie budowy ulic więżą się z określonymi uciążliwościami dla mieszkańców. Jednak dzięki właściwemu podejściu pracowników PTB NICKEL, a w szczególności kierownika robót Grzegorza Rychlewskiego, uciążliwości te zostały zminimalizowane, a z każdej problemowej sytuacji znajdowano optymalne wyjście.
Słowa podziękowania kieruję również do Wójta oraz Pracowników Referatu Budowlano-Inwestycyjnego oraz Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy za sprawne przygotowanie inwestycji.
Dziękuję wszystkich radnym, zwłaszcza koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, którzy jednoznacznie wsparli inicjatywę radnego Michała Przybylskiego w zakresie finansowania tego zadania.
Przed nami drugi etap. Jest już wyłoniony wykonawca. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram prac. Przypominam, że zakres prac obejmować będzie roboty drogowe (nawierzchnie z kostki brukowej powstaną na ulicach Kwiatowej, Tulipanowej, Różanej, Konwaliowej, Bluszczowej i Wrzosowej), kanalizację deszczową (Tulipanowa, Różana, Konwaliowa), kanalizację sanitarną w ul. Bluszczowej oraz oświetlenie (Bluszczowa, Kwiatowa), przebudowę wodociągów (Wrzosowa, Konwaliowa, Różana), przebudowę teletechniki.

Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki – Osiedle