Poznań światową stolicą politologów

Poznań, wyróżniony spośród innych miast świata, stał się w ostatnich dniach największą kolebką politologów. Ponad 3 tysiące reprezentantów z 99 państw wszystkich kontynentów globu zawitało na 24. Światowym Kongresie Nauk Politycznych IPSA, który po raz pierwszy miał miejsce w państwie Europy Środkowo-Wschodniej.

Początkowo zjazd miał się odbyć w Stambule. Ze względu na problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa w Turcji dla uczestników tego największego dla politologów wydarzenia, IPSA zdecydowała o przeniesieniu kongresu ze Stambułu do Poznania. Stolica Wielkopolski według IPSA okazała się najlepszym miejscem spośród 8 rywalizujących o organizację kongresu państw.
Owe wyróżnienie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wymagało ogromnego wkładu pracy od organizatorów przedsięwzięcia w bardzo krótkim czasie. Dotychczas działania związane z realizacją kongresu trwały blisko dwa lata. Tym razem poznańscy gospodarze przygotowali spotkanie politologów z całego świata w kilka miesięcy.
Wydarzenie odbyło się w dniach od 23 do 28 lipca 2016 roku na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tym razem politolodzy zgromadzili się, aby omówić przewodni temat kongresu: „Polityka w świecie nierówności”. Poruszono zatem szerokie spektrum zagadnień: od Brexitu’u i kryzysu migracyjnego, przez kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych, po prawa człowieka i cyberprzestrzeń.

Multidyscyplinarność w naukach politycznych
Guy Lachapelle, sekretarz generalny IPSA oraz profesor nauk politycznych Uniwersytetu Concordia mówił: „Podczas Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA, głównym zadaniem naszych uczestników będzie lepsze zrozumienie naszego szybko zmieniającego się świata, a przede wszystkim zbadanie nowych form nierówności, pojawiających się w XXI wieku. W tym celu, „nowy” politolog musi być socjologiem, antropologiem, matematykiem i dyplomatą w jednym i tym samym momencie. Dlatego też multidyscyplinarność musi być zasadą postępowania”.
Richard Wilkinson (współautor The Spirit Level)czy Aiji Tanaka (przewodniczący IPSA, 2014-16).

Szansa na współpracę międzynarodową
Pośród prelegentów pojawiły się międzynarodowe autorytety: Leszek Balcerowicz (były wicepremier i minister finansów RP), Joseph Stiglitz (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2001 roku), Peter Anyang’ Nyong’o (senator w Parlamencie Kenii).
Zjazd najlepszych politologów z całego świata był zarówno dużym wyzwaniem, dla organizatorów spotkania, jak i szansą dla naukowców Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Organizatorzy zaprezentowali gościom efekty badań naukowych prowadzonych przez UAM, czego skutkiem mogą być zaproszenia poznańskich naukowców do międzynarodowych zespołów badawczych.
– Mam nadzieję, że dzięki znajomościom zawartym podczas kongresu uda się zwiększyć wymianę międzyuczelnianą pomiędzy Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM a uczelniami położonymi w innych państwach, a nawet na innych kontynentach – mówił prof. dr hab. Tadeusz Wallas, współprzewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego 24. Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA, dziekan WNPiD UAM.
– Goście przybyli do stolicy Wielkopolski mieli okazję poznać naszą uczelnię, zwiedzić Poznań oraz jego okolice. Miejmy nadzieję, że chętnie do nas wrócą, chociażby po to, by uczestniczyć również w innych kongresach organizowanych przez UAM – mówiła dr Dominika Narożna, rzecznik prasowy Kongresu.

Spektakularne przedsięwzięcie logistyczne
Należy pamiętać, że ów kongres, był nie tylko wydarzeniem akademickim ale również jednym z największych przedsięwzięć logistycznych miasta Poznania – szereg wydarzeń kulturalnych oraz krajoznawczych, pozwolił na poszerzenie wiedzy gości o Polsce, Wielkopolsce oraz samym Poznaniu. Wylicza się, że kongres to nawet 10 mln złotych wydanych przez uczestników wydarzenia, które zasiliły budżet miasta.
Organizatorem kongresu jest powstałe w 1949 roku pod egidą UNESCO International Political Science Association (IPSA) z siedzibą w Montrealu. Lokalny (krajowy) komitet organizacyjny powołany został wspólnie przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Kongres jest jednym z głównych wydarzeń organizowanych przez IPSA. Odbywa się co dwa lata, za każdym razem na innym kontynencie. Wartym podkreślenia jest fakt, że twórcy kongresu wspierają udział naukowców ze słabiej rozwiniętych państw, między innymi poprzez finansowanie ich pobytu i podróży.

Aleksandra Śliwińska