Czterdzieści lat szpitala w Puszczykowie

Szpital im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego obchodzi w tym roku 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 3 czerwca br. , odbyła się Gala Jubileuszowa, którą otworzyli wspólnie Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Ewa Wieja, Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie.

Podczas swojego wystąpienia wyraźnie wzruszony starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój placówki. Zapewnił także, że dopóki zarządza powiatem poznańskim, szpital może liczyć na ciągłą pomoc i zaangażowanie ze strony jego władz.
Organizatorzy przygotowali dla zebranych niespodziankę w postaci filmu o lecznicy. Jednak do najważniejszych punktów uroczystości należało wręczenie medali i nagród osobom szczególnie zasłużonym dla placówki. Listy gratulacyjne od starosty poznańskiego otrzymali:
dr n. med. Wojciech Grabus, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz dyrektor szpitala w latach 1988-1991; dr n. med. Barbara Zerger, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii; Magdalena Blumczyńska, kierownik apteki szpitalnej; pielęgniarki Aleksandra Rawecka i Anna Czyż; Stefan Kubiak, długoletni pracownik administracji i obecny kierownik Działu Kadr i Płac; Małgorzata Szabelska, starszy technik analityki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracownik techniczny Andrzej Weinert.
Podczas gali głos zabrało wielu znamienitych gości reprezentujących m.in Wojewodę Wielkopolskiego, władze Mosiny, Wielkopolski Park Narodowy czy powiatową straż pożarną.
Spotkanie zakończyły wykłady okolicznościowe z zakresu medycyny i prawa. Prelekcje wygłosili między innymi: dr n. med. Jakub Moskal, koordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala w Puszczykowie,
mec. Renata Kawula z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski, dr Leszek Sikorski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Jadwiga Kuczma-Napierała, zastępca Państwowego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Podczas jubileuszu, choć wszystkim dopisywał humor i zadowolenie z kierunku rozwoju szpitala, nie zabrakło momentów wzruszających oraz towarzyszących takim chwilom refleksji.
Z uroczystościami jubileuszowymi związana była także konferencja naukowa zatytułowana „Zdrowie w nauce i praktyce. Czterdziestolecie Szpitala w Puszczykowie. Doświadczenia i rozwój.” Poszczególne sesje dotyczyły zachowań prozdrowotnych człowieka, znaczenia profilaktyki dla zachowania zdrowia oraz społecznych uwarunkowań efektywności w realizacji zadań zawodowych.
Szpital w Puszczykowie to wieloprofilowa placówka medyczna, która pierwotnie funkcjonowała pod zmiennymi nazwami i zarządami, najpierw jako Okręgowy Szpital Kolejowy, potem zaś Zespół Klinik Specjalistycznych. W roku 2004 szpital został przejęty przez Powiat Poznański, który spłacił wcześniejsze, wielomilionowe, zobowiązania jednostki, przekształcił ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a kilka lat później w spółkę akcyjną, w której ma 100% kapitału zakładowego. W ten sposób zdołał nie tylko wyprowadzić lecznicę z zadłużenia, ale także uczynić z niej ośrodek cieszący się renomą oraz zaufaniem pacjentów z całego regionu. Dynamiczny rozwój szpitala, zauważalny zwłaszcza w ostatnich latach, jest możliwy dzięki stwarzaniu warunków do pozyskiwania nowych zakresów świadczeń oraz inwestowaniu w infrastrukturę i nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy. Od roku 2002 wsparcie jednostki ze strony powiatu poznańskiego, łącznie z dotacją za lata 2016-2017, wyniesie ponad 91 milionów zł.
Pod koniec roku 2015 Szpital posiadał 16 oddziałów, na których hospitalizowano 14.500 pacjentów. Rocznie w placówce wykonywanych jest blisko 7 tysięcy zabiegów oraz prawie 245 tysięcy badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Przeprowadzane są tutaj nowatorskie zabiegi medyczne, np. resekcja guza mózgu metodą wybudzenia śródoperacyjnego. Zakład zatrudnia ponad 600 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz personel medyczny i pracowników administracji.

Karolina Korcz,
Gabinet Starosty