Do trzech razy sztuka!

Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry rok dla redakcji Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy i jego naczelnej, redaktor Agnieszki Łęckiej.

Jeszcze dobrze nie opadły emocje związane z nagrodą Dziennikarskich Koziołków, przyznaną 12 kwietnia tej redakcji, a już w dwa tygodnie później kolejna nagroda! Tym razem przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Szczególny rok
Uroczystość wręczenia certyfikatu „Najlepsze w Polsce – The Best In Poland” odbyła się 28. kwietnia w Auli Lubrańskiego UAM, a jej oprawa miała szczególnie uroczysty charakter, jako że była to XXV edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług, a więc jubileuszowa.
Galę prowadzili Edmund Dudziński i Dominik Górny, a oprócz laureatów obecni byli liczni przedstawiciele środowisk naukowych, ministerialnych, samorządowych oraz związanych z przedsiębiorczością.
Dla Sucholeskiego Magazynu jest to rzeczywiście rok szczególny, bo z niezwykłą zbieżnością jubileuszy: w marcu wydany został 50. numer tego miesięcznika, w czerwcu przypada 20-lecie pracy dziennikarskiej redaktor naczelnej Agnieszki Łęckiej, a i kolejna nagroda jaką otrzymała od Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przypadła na jubileuszową edycję tego konkursu.
Ten bardzo jubileuszowy zbieg sukcesów ogromnie cieszy red. Agnieszkę Łęcką.
– To druga nagroda, jaką otrzymuję w ciągu ostatnich dwóch tygodni, gdyż 12 kwietnia otrzymałam statuetkę Dziennikarskich Koziołków przyznaną za rzetelne przedstawianie informacji z naszego regionu. Dziękuje Kapitule za przyznanie mi certyfikatu, który jest wyróżnieniem dla mnie, mojego pisma jak i całego zespołu redakcyjnego, z którym mi się znakomicie wspołpracuje. Będziemy się starać ze wszystkich sił, aby nasz miesięcznik redagować jak najlepiej. Zapewniam, że z dumą będziemy zamieszczać znak certyfikatu w naszym „Magazynie” – powiedziała Agnieszka Łęcka odbierając nagrodę. – Jestem dumna, że otrzymuję to wyróżnienie w gronie tak szacownych laureatów.

Dobre towarzystwo
Rzeczywiście, zgodnie z ideą konkursu „Najlepsze w Polsce”, nagrodzeni to elita firm i osobowości reprezentujących wiele dziedzin, wyróżniających się rzetelnością w swoich działaniach. Stąd niebagatelne znaczenie ma dla Kapituły opinia szeroko pojętego środowiska konsumenckiego.
Wśród nagrodzonych znalazły się między innymi takie firmy i osobowości, jak prof. dr Magdalena Wyrwicka, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej; Paweł Chudziński, prezes zarządu „Aquanet” SA (Poznań); Zbigniew Polus, zegarmistrz prowadzący swój zakład w Poznaniu od ponad 40 lat; Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych; Jerzy Lechnerowski, zasłużony burmistrz miasta i gminy Kórnik; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, czy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania, obchodzący 70-lecie swej działalności.
To tylko niektórzy spośród nagrodzonych. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Dzieło zespołowe
Podczas rozmów kuluarowych, autorowi tej relacji udało się przez chwilę porozmawiać z red. Agnieszką Łęcką, nagrodzoną – jak brzmi uzasadnienie – „za rzetelne przedstawianie informacji i wydarzeń w gminie Suchy Las społeczeństwu gminy”.
– Dwie prestiżowe nagrody w krótkim odstępie czasu, to wielki sukces i niewątpliwy powód do dumy. Gratulacje! Czy oprócz osobistej satysfakcji, zamierza Pani wykorzystać ten sukces w swojej pracy dziennikarskiej, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Oczywiście. Mam nadzieję, że nagrody pomogą mi w promocji mojego pisma.
– Plany na przyszłość biorą zwykle swój początek z marzeń. Czy zechciałaby Pani zdradzić, jakie są Pani marzenia?
Przede wszystkim chciałabym zwiększyć nakład (obecnie liczy on 6200 szt.) jak i obszar, na którym wychodzi. Moim marzeniem jest także, aby gazeta była postrzegana jako czynnik mający wpływ na życie i rozwój gminy. Przecież staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie się coś dla lokalnej społeczności ważnego dzieje. Relacjonujemy wszystkie ważne wydarzenia w gminie, w tym także imprezy kulturalne i sportowe. Pragnęłabym zacieśnić współpracę z instytucjami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, a nawet europejskimi. Uważam, iż wszystkie te instytucje winny dostrzegać rolę prasy lokalnej w przedstawianiu i propagowaniu ich działalności. Cieszę się, że otrzymane nagrody zbiegły się z dwudziestoleciem mojej pracy dziennikarskiej. Czego sama sobie życzę? – abym co najmniej przez następne dwadzieścia lat mogła swoją pracą służyć społeczności lokalnej dla jej dobra i rozwoju gminy Suchy Las, mieć wokół siebie wielu życzliwych i uśmiechniętych ludzi, którzy nas wspierają. Jeszcze raz chciałabym podziękować swoim współpracownikom i współredaktorom Magazynu, szczególnie Krzysztofowi Ulanowskiemu, który najdłużej ze mną współpracuje. Mam nadzieję na większą interaktywność i współudział czytelników w tworzeniu naszego pisma. Kochani, angażujcie się i podrzucajcie nam swoje pomysły na rozwój gminy oraz tematy, którymi winniśmy się zajmować.
Zarówno Pani Redaktor Agnieszce Łęckiej, jak i całemu zespołowi redakcyjnemu Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy, życzymy wielu dalszych sukcesów, a ponieważ – jak mówi porzekadło, do trzech razy sztuka, nie sposób ustrzec się pytania: kiedy i jaka kolejna nagroda stanie się udziałem Sucholeskiego Magazynu. Bo Czytelnicy oraz Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP życzą, aby to była nagroda Pulitzera!

Ryszard Bączkowski
wiceprzewodniczący
Wielkopolskiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP