Zarząd Gospodarki Komunalnej może wymienić wasze pojemniki

Według normy właściciel nieruchomości może wykorzystywać kontener na odpady zmieszane o pojemności 0,06 metra sześciennego na osobę przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie.

Wspomniana wyżej norma wynika z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Suchy Las. Część mieszkańców ma jednak kontenery nienormatywne. Ci muszą liczyć się z ich wymianą.
– Bywają i tacy właściciele posesji, którzy mają nawet pojemniki o pojemności 240 litrów – mówi Jerzy Świerczyński, prezes ZGK Sp. z o.o. – Wynika to na przykład z tego, że komuś zmniejszyła się rodzina, ktoś się wyprowadził, a pojemniki pozostały stare.
Oczywiście stan liczbowy rodziny to nie wszystko, ponieważ nie wszyscy produkujemy tyle samo śmieci. Dużą rolę odgrywa zamożność rodziny.
– Zamożniejsi mieszkańcy więcej kupują i więcej wyrzucają – zwraca uwagę prezes Jerzy Świerkowski. – W sumie doktorat można by o tym napisać – kwituje półżartem.
To, że ktoś ma nienormatywny kontener, nie oznacza, że musi sam zabiegać o zamianę na inny. Zarząd Gospodarki Komunalnej dysponuje bowiem pełną ewidencją i sam zatroszczy się o wymianę.
– Zresztą nienormatywnych pojemników nie ma aż dużo – uspokaja prezes Świerkowski. – W całej gminie jest ok. 5,5 tys. pojemników na odpady zmieszane – informuje. – Nienormatywne to zaledwie 10, najwyżej 15 proc. z nich.

Krzysztof Ulanowski