Starosta powitał Nowy Rok i wręczył nagrody

Wśród wyróżnionych znalazł się także podmiot z naszej gminy – Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie. Nagrodzono ich za pielęgnowanie kultury polskiej.

Spotkanie noworoczne u starosty poznańskiego to już dobra tradycja. Jak zwykle, przybyło na nie sporo znamienitych gości, w tym wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, wielu innych samorządowców, polityków, a także ludzie nauki, biznesmeni i duchowni.

Róbmy swoje
– Witam wszystkich serdecznie – skłonił się zebranym starosta Jan Grabkowski. – Za nami rok szczególny, rok wyborów i związanych z nimi zmian. Z wieloma decyzjami na szczeblu krajowym trudno nam się zgodzić, co nie zmienia faktu, że w samorządzie ze sobą współpracujemy – dla dobra regionu. Po prostu robimy swoje.
Następnie mówca wymienił różne dziedziny działalności samorządu szczebla powiatowego, w tym drogi, szkolnictwo, służbę zdrowia i bezpieczeństwo.
– Na nasze wsparcie mogą liczyć także ci, którym w życiu trudno – dodał starosta. – Troszczymy się o seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych. Ponadto dbamy o bezpieczeństwo, wspierając finansowo policję, Państwową Straż Pożarna oraz Ochotniczą Straż Pożarną.

Bądźmy wolni
Na koniec mówca podziękował radnym powiatowym i urzędnikom za dobrą współpracę.
– A rok 2015 nie był w Europie łatwy – przypomniał. – Do europejskich ideałów należy otwartość na innych, tymczasem na tę otwartość odpowiedziano zamachami terrorystycznymi. Życzę wszystkim odwagi, która nie oznacza braku strachu, lecz panowania nad nim. Życzę pokory, która oznacza służbę innym bez zapatrzenia się w siebie. A przede wszystkim życzę wolności, albowiem jest to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.
Wypowiadając powyższe słowa, starosta Grabkowski zacytował trzech wielkich ludzi: Marka Twaina, Mahatmę Gandhiego oraz Monteskiusza.
Tradycją spotkań noworocznych w starostwie jest wręczanie nagród starosty poznańskiego. Wyróżniono podmioty w trzech kategoriach: organizacji pozarządowych, inicjatywy obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. W pierwszej z tych kategorii nagrodzono stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie.
– Dziękuję za to wyróżnienie – skłoniła się prezes stowarzyszenia Monika Jabłuszewska. – Jestem wprawdzie Wielkopolanką z przypadku, ale to od Wielkopolan uczę się, jak dobrze pracować. Poza tym w gminie Suchy Las, gdzie działamy, wierzymy w to, że sami kreujemy nasze własne możliwości – zakończyła.

Wspierajmy sport
W kategorii „Inicjatywa obywatelska” wyróżniono Bogdana Maćkowiaka, który od 1997 r. działa na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących. Laureat założył w Komornikach stowarzyszenie „Promyk”, zajmujące się właśnie m.in. pomocą niepełnosprawnym. Twórcę stowarzyszenia docenili wójtowie Komornik i Buku, a także prezydent RP.
W ostatniej kategorii uhonorowano spółkę Pozbruk, która nie tylko prowadzi działalność gospodarcza na terenie powiatu poznańskiego, skutecznie pozyskując środki unijne i inwestując je w nowe technologie, ale także stawia na sport. Pozbruk stworzył największe w Wielkopolsce centrum tenisowe, organizuje znaczące imprezy tenisowe oraz sponsoruje początkujących sportowców.
W imieniu spółki nagrodę odebrał prezes zarządu Tomasz Nowicki.

Krzysztof Ulanowski