Jubileusz Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie

23 sale lekcyjne, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna i sala do rytmiki, a także gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz możliwość korzystania z hali widowiskowo-sportowej, pływalni, placu zabaw i boisk sportowych. 27 listopada budynek Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie obchodził swoje 60 urodziny.

Uroczyste spotkanie nauczycieli, uczniów i absolwentów odbyło się w Hali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi wójt gminy Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Marcin Buliński, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak oraz członkowie prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

Życzenia, prezenty i wspomnienia
Uroczyste obchody jubileuszu poprzedziły poranna premiera spektaklu przygotowanego przez rodziców dla najmłodszych uczniów. Dzieci z klas 4-6 mogły natomiast poznać tajemnice świata fizyki i chemii podczas festiwalu nauki zorganizowanego w budynku szkoły.
Punktualnie o godzinie 17:00 w Hali GOK rozpoczął się koncert „Co nam w duszy gra”, podczas którego na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Występy artystyczne poprzedziły życzenia urodzinowe składane między innymi przez wielkopolską kurator oświaty Elżbietę Walkowiak, która podkreślała dużą rolę wiary w talent uczniów, stawianie wyzwań i wymagań oraz wytrwałość w procesie edukacyjnym. Z kolei wójt gminy Grzegorz Wojtera przywołał wspomnienia związane z przejmowaniem przez gminę placówek oświatowych, które odbyło się już w 1993 roku. Przywołując słowa Wojciecha Bogusławskiego, patrona szkoły – „Gdzie jest miłość i zgoda, tam słodko lata schodzą”, przekazał na ręce dyrektor Beaty Radomskiej obraz namalowany w 2010 roku. Autorką portretu Wojciecha Bogusławskiego – twórcy polskiego teatru narodowego jest jedna z absolwentek Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.
Tę część wieczoru uzupełniły prezentacje związane z rozbudową szkoły oraz osiągnięciami uczniów na wojewódzkich i ogólnokrajowych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
– Zawsze starałam się, aby szkoła była naszym drugim domem – zdradziła Maria Jankowiak, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie – Największym wyzwaniem jakie przede mną stanęło, była rozbudowa szkoły i stworzenie dla uczniów możliwie jak najlepszej przestrzeni do nauki i rozwoju.
Oficjalną część uroczystości zakończyło wręczenie statuetek „Przyjaciel szkoły”. Wśród laureatów znaleźli się między innymi Sylwia Nowak-Kabacińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz Ryszard Tasarz, radny gminy i absolwent Szkoły Podstawowej.
– Nie spodziewałem się, że zostanę uhonorowany taką statuetką i chciałbym wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia, bardzo serdecznie podziękować – powiedział Ryszard Tasarz. – Dla mnie zaszczytem było chodzenie do tej szkoły, ponieważ to właśnie tutaj nauczyłem się poszanowania godności człowieka i patriotyzmu. Każdy dzień spędzony w tej szkole był dniem atrakcyjnym. To był czas, kiedy wszystko się przeobrażało. Mieliśmy tutaj pierwsze kino, tańczyliśmy, recytowaliśmy, śpiewaliśmy, a nawet uczyliśmy się jak naprawiać książki. Naprawdę ta szkoła nie tylko edukowała, ale także rozwijała nas pod względem kulturalnym i sportowym.

Co nam w duszy gra?
Miłe wspomnienia absolwentów przeplatały się tego wieczoru z występami artystycznymi obecnych uczniów. Na scenie zaprezentował się zespół Andante, grupy taneczne, instrumentalne, a także soliści: Marysia Walkowiak, która wykonała „Nokturn cis moll” Fryderyka Chopina, Jaś Kruszyk we własnej tanecznej interpretacji utworu „Tsunami”, Wiktoria Janus w pokazie baletu współczesnego oraz najmłodsza członkini grupy wokalnej Andante, Ula Nadolna, która zaśpiewała „Piosenkę okolicznościową”. Część artystyczną zakończył utwór „Inspiracja” wykonany przez mieszkańca Suchego Lasu Jacka Mezo Mejera oraz Sabinę Goleniowską. Niestety, piosenka zabrzmiała z głośników, gdyż plany zawodowe nie pozwoliły artyście na występ na scenie Gminnego Ośrodka Sportu.
– W tej szkole był i nadal jest podtrzymywany duch przyjaźni i ciepło rodzinne. Duża w tym zasługa pani dyrektor Beaty Radomskiej, która potrafi to wszystko utrzymać – wspominał Maciej Jankowiak, radny gminy Suchy Las, a jednocześnie absolwent Szkoły Podstawowej – Od kiedy skończyłem tę szkołę minęło 25 lat, ale przy takim jubileuszu jak ten dzisiejszy, to nawet łezka w oku się kręci.

Marta Łuczkowska