Ponad milion dla zdolnych młodych ludzi z Wielkopolski

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wspiera utalentowaną młodzież w trudnych czasach. Dlatego założyciel uczelni Magdalena Górska uruchomiła fundację, która będzie pomagać uczniom i studentom.

Magdalena Górska – Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Pisaliśmy już o tym w poprzednim numerze, teraz informację uzupełniamy. Przypomnijmy, że Wyższa Szkoła Handlu i Usług kształci studentów takich kierunków, jak ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie czy logistyka, ale również takich, które z historyczną nazwą uczelni mają niewiele wspólnego, jak bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Beata Rusinek - dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Lidia Dudziak - prezes AZS WSHiU w Poznaniu

Zdjęcie 1 z 13

Beata Rusinek - dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Lidia Dudziak - prezes AZS WSHiU w Poznaniu

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej wynikającej z pandemii, WSHiU dobrze sobie w nowej sytuacji radzi, stawiając na innowacyjność, cyfryzację i edukację realtime online. W tym roku fundacja przekaże w sumie ponad milion złotych na studia dla zdolnej młodzieży. Ufundowano 70 stypendiów po 15 tysięcy złotych. Chodzi o to, by młodzież Wielkopolski miała równe możliwości, dlatego pieniądze są równomiernie przekazywane mieszkańcom różnych miejscowości w Wielkopolsce. Każdy z 35 powiatów (w tym cztery miasta na prawach powiatu) otrzyma dwa takie stypendia. Dzięki tym pieniądzom absolwent szkoły z terenu danego powiatu będzie miał sfinansowane trzy lata studiów.
„Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu” – czytamy w liście, który przesłała nam uczelnia.
Założyciel WSHiU Magdalena Górska przekazała kolejne stypendia o wartości 15 tys. zł na ręce pozostałych starostów: ostrzeszowskiego, kępińskiego, konińskiego, obornickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, pilskiego, złotowskiego, krotoszyńskiego, rawickiego, a także średzkiego.
Dlaczego akurat na ręce starostów? Ponieważ szkoły średnie podlegają właśnie pod starostwa. To starostowie zatem, wraz z dyrektorami szkół, najlepiej wskażą absolwentów, którzy powinni otrzymać stypendia.

Jerzy Berger