Życie w cieniu wojny

Budowanie demokracji, walka o niepodległość, ale i walka z korupcją – to najważniejsze problemy, przed jakimi stoją dzisiaj nasi sąsiedzi ze Wschodu.

We wtorkowe, późne popołudnie, tuż przed Świętem Niepodległości, gdy za oknami panowała plucha i listopadowe ciemności, w sali konferencyjnej Parku Wodnego „Octopus” w Suchym Lesie z przedstawicielami obwodu winnickiego z centralnej Ukrainy spotkali się samorządowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy. Tematem spotkania była „Demokratyzacja życia na Ukrainie”, ale goście z kraju będącego wschodnim sąsiadem Polski gotowi byli dzielić się wszelkimi informacjami dotyczącymi ich ojczyzny, jak również swymi doświadczeniami z kontaktów i wizyt w Polsce.

Wizyta z sąsiedniego kraju
Delegacja również reprezentowała winnicki oddział stowarzyszenia „Ukraina-Polska-Niemcy” – organizację pozarządową od lat współpracującą z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) w Poznaniu. Skład tak kompetentnej ukraińskiej reprezentacji tworzyli: dwaj radni obwodu winnickiego: Oleksii Gavrylov – przewodniczący Winnickiego Obwodowego Oddziału Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej „Ukraina- Polska- Niemcy” oraz Andrii Kavunets – wiceprzewodniczący stowarzyszenia, jak również Tetiana Melnyk – księgowa stowarzyszenia. Oprawę artystyczną wizyty ukraińskich gości zapewniała Oksana Slavna – jedna z najpopularniejszych wokalistek ukraińskich, która – po spotkaniu w „Octopusie”- wystąpiła z recitalem w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.
Wracając do wymiany poglądów w „Octopusie”, to tylko w zagajeniu Paweł Andrzejewski z Urzędu Gminy nawiązywał do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, której wynikiem jest „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”. W dokumencie tym Ukraina wymieniana jest wśród „priorytetów geograficznych” naszego kraju. Nikt z zebranych nie podjął jednak później tego wątku. Grzegorz Wojtera – wójt gminy Suchy Las – utrzymywał, że zarówno przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, jak i mieszkańcy mogą bardzo dużo skorzystać na bezpośrednim spotkaniu z reprezentantami Ukrainy. Jego zdaniem, w bezpośredniej rozmowie mają szansę dowiedzieć się jaka jest sytuacja w kraju naszego sąsiada i o ile ona różni się od tego, co widać w szkle telewizora. Wyrażał ubolewanie, że do Suchego Lasu nie mógł przyjechać burmistrz Hniwania (Hnivan). Z tym miastem- liczącym blisko 15 tys. mieszkańców i położonym nieopodal Winnicy -gmina Suchy Las zamierzała podpisać list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy. Burmistrz musiał jednak odłożyć wizytę, bo – według przedstawicieli Ukrainy- trzeba było podejmować decyzje związane z powołaniem kilku radnych do armii. W ten sposób – pomimo wielokrotnego podkreślania, że do terenów objętych walkami z Winnicy jest dalej niż do Poznania- wojna za wschodnią granicą Polski kładła się cieniem na dyskusji w Suchym Lesie. Wójt Wojtera w rozmowach kuluarowych zaznaczał jednak, że w kontaktach z Ukrainą Urząd Gminy nie chce odgrywać głównej roli.
– Chcemy – mówił wójt – być koordynatorem oraz moderatorem współpracy i wzajemnych kontaktów. Chcemy pomagać, ale nie zastępować inicjatyw mieszkańców i działających na terenie gminy organizacji pozarządowych. Zarejestrowanych jest tu 54 stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, z których blisko połowa współpracuje aktywnie z Urzędem. To one i ich przedstawiciele, a nie tylko urzędnicy- podkreślał – powinni poznawać Ukrainę i zawiązywać zwyczajne, ludzkie kontakty. Z tego wzajemnego poznania zrodzi się zrozumienie i współpraca- tłumaczył wójt Wojtera.

Gdy Polska staje się wzorem
Maciej Kozik, prezes zarządu WOKiSS, zwracał uwagę na inny aspekt wizyty gości zza wschodniej granicy.
– To jest – podkreślał- partner perspektywicznie bardzo ciekawy, choć w pewien sposób dla Wielkopolski nieco egzotyczny i daleki. Tam – zaznaczał – od 24 lat, wciąż trwa reforma samorządowa. – Warto – mówił – znaleźć trochę czasu, by odpowiedzieć sobie na pytania, na jakim etapie są nasi ukraińscy partnerzy, kim są, czego ewentualnie mogą od